Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Fifíka jinak Machyčky

f 270a

Zůstalo po něm sirotků čtvero: Jan, Kuna, Manda, Anna a Běta macocha jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 69 zaplaceného podle zápisu.
Klisna 1, hřebec 1, to dvě šacováno za 3 R.
Kráva a tele šacováno za 9 R.
Svině 2, prasat 3 za 3 R.
Vína 12 věder prodaných za 18 R.
Pšenice na zrně 19 mě[řic] po 16 gr prodána za 10 R 4 gr.
Ovsa 16 mě[řic], každá měřice po 6 gr učiní 3 R 5 gr.
Ječmene 1 měřice za 10 gr.
Skříně 1 šacovaná za 6 gr.
Náčiní prázdné 1 pětítka, 1 věderka za 15 gr.
Summa statku 47 R 11 gr.
z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Bratru Adamovi zaplaceno 1 R.

Zůstává čistého statku 46 R 11 gr.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 9 R 8 gr 1 den.

A mimo to jest půl achtele vinohradu na Tasovsku v Kraví hoře, kterýž drží Jan nahoře psaný, ten má prodán býti a po prodaji mají se nápadníci penězi rozděliti.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Běta macocha přijala na díl svůj krávu s teletem za 9 R.
Sviní patero velkých i malých za 3 R.
Skříni, která jest šacovaná za 6 gr.
Ječmene 1 mě[řici] za 10 gr.
Summa 12 R 16 gr. Přebrala více než jí náleží 3 R 7 gr 6 den, to jest povinna navrátiti.
f 270b
Jan přijal na díl svůj klisnu a hřebce za 3 R.
Pětítku a věderku oboje prázdné za 15 gr.
Pšenice 9 1 mě[řice] po 16 gr činí 5 R 2 gr.
Ovsa 8 měřic po 6 gr za 1 R 18 gr.
Summa 10 R 5 gr. Přebral více než jemu náleží 26 gr 6 den, ty jest povinen navrátiti.

Kunna přijala vína 2 vědra za 3 R.
Pšenice 6 1 mě[řice] po 16 gr za 5 R 2 den.
Ovsa 8 mě[řic] po 6 gr za 1 R 18 gr.
Summa 9 R 20 gr. Přebrala více než jí náleží 11 gr 6 den, ty jest povinna navrátiti.

Anna jest v zajetí, se zůstává díl její zouplna a bude díl svůj míti z hotových peněz za víno přijaté.

Pavel Vrtihrachů přijal za víno peněz hotových 15 R.
Srazil dílu svého 9 R 8 gr 1 den, zůstává dodati 5 R 21 gr 6 den.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Pavla Vrtihrachového za víno, což mimo díl přebral, přijato 5 R
21 gr 4 den.