Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Macigala

f 167a

Jest jich k tomu dvý (kromě Barbory mateře jejich, kteráž svůj díl vyzdvihla na Velicku na vinohradě): Jan a Martin.
Našlo se jim spravedlnosti těm oběma samejm sirotkům náležité na gruntě 3 Václava Králového summy 18 R. Ty jim půjdou po 5 R, když jiní nápadníci, což na tom gruntě spravedlnost svou vyzdvihnou po 5 R.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se každému po 9 R.
O jiné spravedlnosti, aby jim kde náležela, věděti se nemůže.
A mimo ten rozdíl našlo se těm dva sirotkům na gruntě Pavla Horčicova, což n[ebožtík] otec jejich závdanku vyplnil 12 R.

Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato těch 12 R od Pavla Horčicova.
Z toho zaplaceno dluhu i s tím, což mateři dáno na potřeby vinohradní a na bečku 6 R 28 1 gr.
A na s[irotky] do truhlice vloženo 5 R 1 1 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato jest od Jíry Bačka za grunt 2 R 15 gr.
Jakož náleželo Martinovi dílu jeho vzíti 11 R 15 gr 5 den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlém na Jeho [Milost] Pána jest obrácena. Z níž poručeno jest, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 6 R 1 1 gr, ostatek po letech jíti má. Ac[tum] za fojta Jana Miklošového letha 1610.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od něho za g[runt]
3 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
A poraženo z dluhu panského po s[irotku] zběhlým 1 R 15 gr.
f 167b
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Bačka za grunt 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 1 R 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Pána po Martinovi zběhlým přijato 1 R 15 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Bačka za g[runt] 3 R.
Z toho vzato k ruce panské 1 R 15 gr a z poručení J.M. Paní půjčeno s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového na zjednání mentlíčka 1 R 15 gr. Mají se zase z dílu jejího oplatiti.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Bačka za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho ty všecky 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jíry Peprného za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho vydáno Janovi na díl jeho 1 R 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Pána vzato 1 R 15 gr.

Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jíry Peprného přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno Janovi 1 R a na JM Pána obráceno 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Peprného za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Janovi 1 R 15 gr a k ruce JM Páně vzato 1 R
15 gr.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Markového od Jíry Peprného přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.