Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Zálešáka

f 246a

K tomu statku jest sirotků 2: Jan, Markyta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 29 Adama Bochně předních peněz 40 R. Závdanku dal 2 R, platiti má při každých Vánocích po 2 R od letha 1608.
Za 5 m[ěřic] žita prodaného po 16 gr za 2 R 20 gr.
Summa statku 42 R 20 gr.
Z toho zaplaceno dluhu na Tatary zbírky aby nepálili 15 gr.
Zůstává čistého statku 42 R 5 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 21 R 2 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Adama Bochně závdanku za grunt 2 R.
Za 5 m[ěřic] žita prodaného přijato 2 R 20 gr.
Z toho dáno zbírky na Tatary aby nepálili 15 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Hejdova za grunt 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Hejdova za grunt 2 R.
f 246b
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Hejdy za grunt 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Hejdy za grunt 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Hejdy za grunt 1 R.
Jakož náleželo Janovi a Markytě spravedlnosti jejich každému po 21 R 2 1 gr summy 42 R 5 gr, ta spravedlnost jakožto po s[irotcích] zběhlých na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest poraženo vyšlé spravedlnosti, která byla na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 8 R 27 gr a hotových vyzdviženo 3 R, ostatek k ruce panské po letech jíti má.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Hejdy za grunt 2 R.
Přijaty sou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Daňka Pejky na místě Martina Hejdy za grunt přijato 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Daňka Pejky na místě Martina Hejdy za grunt přijato 2 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Daňka Pejky na místě Martina Hejdy za grunt přijato 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Pána.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Daňka Pejky na místě Martina Hejdy za grunt přijato k ruce JM Páně 2 R.
A jakož zůstávalo za JM Pánem vyšlé spravedlnosti 2 R, ty sou poražené po s[irotcích] zběhlých.