Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotci nebožtíka Šimka Poduškového

f 94a

Jest jich štvero: Jan, Martin, Mikuláš a Jíra.
Jan ten jest ženatý, Martin se u přátel přechovává, k rejstrům se nestaví.
Mikuláš a Jíra svej vůle užívají a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Koplového jednomu každému, a to:
Item Mikulášovi 50 R.
Item Jírovi 50 R.
Item Janovi mimo prvnější vyzdvižení náleží 28 R 15 gr.
Item Martin ten jest přijal od Jana bratra svého vinohrad
v 50 R. A tak jemu tu nic více náležeti nebude.
Na to jim tenž Jan Koplů zadržel 7 R 15 gr.

Letha [15]94 položil Jan Koplů peněz ročních za grunth 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 4 R.
f 94b
Jakož jest Mikulášovi a Jírovi sirotkům zběhlým spravedlnosti 50 R náleželo, ty na Jeho [Mil]ost Pána připadly a jsou k vyzdvižení ukázány od Jeho [Mil]osti sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového. A tak ti sirotci tu více spravedlnosti žádné jmíti nebudou.
Letha [15]95 přijato od Jana Koplovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 1 R a po Mikulášovi a Jírovi podle odvodu souc zběhlé sirotky dáno s[irotkům] Mikuláše Tvrdoňového 3 R.
Letha 1596 Jan napřed psaný prodal ostatní spravedlnosti své, což z gruntu ještě náleželo, obci vrbecké 23 R 15 gr za
5 R 14 1 gr. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]96 položil Martin Koplů za grunth peněz purgkrechtních 6 1 R.
Z toho dáno na obec 2 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoňa podle odvodu vydáno 4 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Kople 8 R.
Z toho dáno po Janovi s[irotkovi] na obec 2 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoně podle odvodu 5 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Martina Kople 8 R.
Z toho dáno po Janovi s[irotku] na obec skoupených 2 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně podli odvodu 5 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kople za grunt 8 R.
Z toho dáno na obec skoupených 2 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně 2 R 15 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kople za grunt 6 R.
Z toho dáno na obec skoup[ených] 2 R 15 gr a do statku Mikuláše Tvrdoně podli odvodu po si[rotku] zběhlým dáno 3 R
15 gr.

f 95a
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kople za grunt 6 R.
Z toho dáno k obci skoupených 2 R a do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Koplového za grunt 3 R.
Z toho dáno k obci skoupených 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Koplového za grunt 6 R.
Z toho dáno k obci skoupených peněz 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kejchavky za grunt 3 R.
Ty jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kejchavky za grunt 3 R.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kejchavky za grunt 3 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Kejchavky za grunt 4 R.
Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podle odvodu. Restet 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kejchavky za grunt 4 R.
Ty jsou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Koplového za grunt 4 R.
Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Thomáše Koplového za grunt přijato 4 R.
Ty sou dány do statku neb[ožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Thomáše Koplového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
f 95b
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Tomáše Koplového za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Tomáše Koplového za grunt 4 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Tomáše Koplového za grunt přijato peněz 4 R.
Ty jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.