Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Jakšových

f 184a

Jest k tomu sirotků 5: Kuna, Jíra, Jan, Tomáš, Kateřina vdaná a Markyta mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 43 zaplaceném a achteli vinohradu v Slavkovské hoře na Lipovsku 250 R, placením od leta 1602 po 6 R.
Vína 5 v[ěder], tím sou dluhy zaplaceny.
Dělíc tu summu na 6 dílů, přijde každému po 41 R 20 gr.

Markyta, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli a s vinohradem, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, se 2 krávami za summu ut s[upr]a koupila a dílu po sobě srazila
41 R 20 gr. A zkoupila od Martina Šimkového, manžela Kateřiny výš psané, též 41 R 20 gr. A tak ta Kateřina tu nic nemá.
Summa toho 83 R 10 gr.
A tak zůstává dopláceti sirotkům svým 166 R 20 gr placením nahoře psaným. Rukojmě při gruntě zapsáni.
Kunně sirotku zanechává se při mateři její kráva 1 a z 1 lože šatův, mají toho do vdaní jejího dochovati.
f 184b
Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Šimkova za statek 4 R 15 gr.
Z toho dáno Kuně na díl její 1 R 15 gr, Jírovi dáno na díl jeho na šaty 1 R.
Markyta, mateř tchto sirotků, dobrovolně a z dobrým rozmyslem oddala vinohrad na Lipovsku v Slavkovské hoře Jírovi synu svému, aby jemu po smrti její bez překážky jiných dítek odveden byl. Všakž aby z toho vinohradu Tomášovi 4 R, Kuně 4 R a Janovi 4 R bratřím svým vyplnil. Stalo se za fojta ut s[upr]a.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Šimkova za grunt 2 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Šimkova za g[runt] 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Šimkova za grunt 2 R 15 gr.
Z toho dáno Kuně na díl její 1 R.
Kuně sirotku jakož náleželo dílu jejího 38 R 20 gr, ty jest prodal Mikuláš Palců manžel její Martinovi Šimkovýmu za hony čtvrtní žita a z nového za 1 m[ěřici] žita. A tak ona tu spravedlnosti nemá.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Šimkova z gruntu jeho 1 R.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Tomášovi sirotku dílu jeho otcovského 41 R 20 gr a po Jírovi a Janovi zemřelých nápadu 27 R 22 gr 2 den, ta všecka spravedlnost jest obrácena k ruce panské za tou příčinou, že se k rejstrům nestavil a své vuole užívá. Z též spravedlnosti jest poraženo, což za Pánem bylo 7 R, ostatek k ruce panské po letech vyzdvihovati se má.
f 185a
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Šimkového za grunt lonských a letoších 3 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně přijato od Martina Šimkového za grunt 2 R.