Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotci] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoňového

f 190a

K tomu statku sou nápadníci tito: Jíra, Kateřina, Anna a Markéta mateř jejich čtvrtá.
Po smrti téhož n[ebožtíka] Janoše našlo se peněz hotových na tolařích, dukátích a jiné minci, kteréž do města Hradiště za živnosti své na rathouz k věrné ruce schovati dal, i což rozpůjčil a zvyupomínány jsou, summy 2806 20 gr 4 den.
To dělíc na 4 díly, přišlo každému na díl jeho po 701 R
20 gr 1 den.

Toto jeden každý na díl svůj z hotových peněz přijal:
Jíra vyzdvihl hotových peněz 501 R 20 gr 1 den.
A na pánech Hradišťanech k vyupomínání jemu ukázáno 350 R.
A tak zouplna díl svůj na hotových penězích vyzdvihl.

Kateřina vyzdvihla hotových peněz 351 R 20 gr 1 den.
A na pánech Hradišťanech k vyupomínání jí ukázáno 350 R.
A tak zouplna díl svůj na hotových penězích vyzdvihla.

Anna vyzdvihla hotových peněz 501 R 20 gr 1 den.
A na pánech Hradišťanech k vyupomínání jí ukázáno 200 R.
A tak zouplna díl svůj na hotových penězích vyzdvihla.

Markyta mateř vyzdvihla hotových peněz 501 R 20 gr 1 den.
A na pánech Hradišťanech k vyupomínání jí ukázáno 200 R.
A tak zouplna díl svůj na hotových penězích vyzdvihla.

A mimo ty hotové peníze ještě se našlo statku na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 11 Martina Králového 350 R, placením od letha 1602 po 10 R.
Na druhým gruntě rozděleným Martina Ožvalda 308 R, placením od letha 1602 po 8 R.
f 190b
Achtel vinohradu na Lipovsku v Petrušovci zaplacenej za
90 R.
Na vinohradě Martina Krejčího na Lipovsku v Klučovej hoře 42 R, placením od letha 1602 po 6 R.
Na vinohradě Jana Kutějkova v též hoře 124 R, placením od letha 1602 po 6 R.
Na vinohradě Jana Zvedinosa v Dolní hoře na Velicku 24 R
15 gr, placením od letha 1602 po 2 R.
Na vinohradě Matěje Skaličky na Velicku v Ležhoře 33 R
15 gr, placením od letha 1602 po 2 R.
Na gruntě 49 v Velké Vrbce Ondry Valných 7 R, placením od letha 1602 po 2 R.
Na gruntě 130 v Velkej v měs[tečku], na kterém jest Václav Thobiášův, 1 R.

Dluhu na purgmistru a ouřadu velickým za víno 38 R, placením od letha 1602 po 10 R.
Dluhu na Jírovi Halíkovým v Velkej 8 R.
Dluhu na Eliášovi v Radějově 15 R.
Dluhu na Janovi Duchkovým v Velkej za vlnu 9 R.
Vína dvouletýho 6 1 bečky po 15 R za 97 R 15 gr.
Peněz hotových našlo se 256 R 22 gr 2 1 den.
Za 14 kusů dobytka hovězího 34 R 15 gr.
Vína mladého 5 1 bečky po rozdílných penězích prodaného, utěženo za ně 110 R.
Za 85 ovec po 1 R podaných 85 R.
Za 40 kozí po 1 R prodaných 40 R.
Za 20 kusů dobytka svinského po 1 R [za] 20 R.

Summa všeho statku mimo ty hotové peníze učiní 1693 R 22 gr 2 1 den.
Tu summu dělíc na 4 díly, přijde na každý po 423 R 13 gr
1 den.

Markyta mateř přijala na díl svůj toto:
Vinohrad na Lipovsku v Petrušovci v 90 R.
f 191a
Ovec 85 po 1 R za 85 R.
Kozí 40 po 1 R za 40 R.
Svinského dobytka 20 kusů po 1 R za 20 R.
Peněz hotových necháno jí letha [15]98 59 R.
Letha [15]99 peněz hotových jí vydáno 20 R.
Letha 1600 peněz hotových jí vydáno 63 R 2 gr.
V Brodě dluhu přijala za bečku vína 20 R.
Z dílu jejího se sráží na dluhy, kteréž se po n[ebožtíku] našly a na ni přišlo 11 R 15 gr.
Summa což ona na díl svůj přijala 408 R 17 gr.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 14 R 26 gr
1 den.
Obilí, což na ni přišlo, v snopích přijala.

Anně vydáno na díl její toto:
Letha [15]99 dáno jí peněz hotových 20 R.
Letha 1600 dáno jí 30 R.
Letha 1601 vydáno jí, které přijal Jeroným muž její, 204 R 29 gr 4 1 den.
Z dílu jejího srazí se na dluhy, kteréž se po n[ebožtíku] otci jejím našly a na ni přišlo 11 R 15 gr.
Summa což ona na díl svůj přijala 266 R 14 gr 4 1 den.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 156 R 28 gr
7 den.
Též jí náleží za obilí vymlácené a lidem rozprodané po rozdílných penězích 73 R 26 gr 1 1 den. Ty jsou jí vydány.

Kateřině vydáno na díl její toto:
Letha 1600 vydáno jí k svadbě hotových 20 R.
Letha 1601 vydáno jí hotových, které přijal Jíra Drlička muž její, 51 R.
Z dílu jejího srazí se na dluhy, kteréž se po n[ebožtíku] otci jejím našly a na ni přišlo 11 R 15 gr.
Summa což ona na díl svůj přijala 82 R 15 gr.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 340 R 28 gr
1 den.
f 191b
Též jí náleží za obilí vymlácené a lidem po rozdílných penězích prodané 73 R 26 gr 1 1 den.

Jírovi dáno, což se sráží z dílu jeho za dluhy n[ebožtíka] otce, což na něj přišlo 11 R 15 gr.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 411 R
28 gr 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Pavla Škodového za grunt 1 R.
Od Martina Ožvalda za g[runt] přijato 4 R.
Od Martina Kulového za g[runt] přijato 10 R.
Od Jana Zvedinosa za vinohrad přijato 15 gr.
Od Matěje Skaličky za vinohrad 1 R.
Od Matěje Kačerového na místě Martina Krejčího za vinohrad přijato 2 R.
Od Jana Kutějkového za vinohrad 3 R.
Od kněze Václava Rejmunda za druhou polovici vinoh[radu], kterýž Jan Kutějků držel 3 R.
Jírovi dáno na díl jeho peněz hotových 24 R 15 gr.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od ouřadu velického za dluh lonských peněz 10 R.
Od Jana Zvedinosa z Veliké za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Matěje Skaličky odtudž za vinohrad 2 R.
Od Pavla Škodového za grunt přijato 2 R.
Od Martina Ožvalda přijato za g[runt] 8 R. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Martina Krále přijato za grunt 9 R.
Od Martina Kačerového za vinohrad přijato 2 R.
Od kněze Rejmundova za vinohrad přijato 6 R.
Od Jana Kutějkového za vinohrad 3 R.
Jírovi dáno na díl jeho 9 R. Více dáno je[mu] hotových peněz 26 R 15 gr.
Od ouřadu velického na dluh přijato letoších 20 R. Ty přijal Jíra na díl svůj.

f 192a
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového přijato od Jakuba Bučanského za grunt na místě Martina Ožvalda položených 10 R. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Hlásného za grunt 3 R.
Od Martina Peprného též přijato za g[runt] 4 R.
Z dílu Markyty mateře dáno na zbor vrbecký, což ona ležíc na smrtedlné posteli poručila 7 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Matouše Hanáčka z Velké za vinohrad 1 R.
Od Jíry Hlásného za grunt přijato 6 R. Z toho dáno na zbor vrbecký.
Od Matouše Vančíka za g[runt] přijato na místě Pavla Jíry Škodového 2 R. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Martina Peprného přijato za grunt 8 R. Přijal je Jíra na díl svůj.
Od ouřadu velického na dluh povinný ostatek přijato 8 R. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Hlásného za grunt 4 R.
Od Martina Peprného též přijato za g[runt] 4 R.
Od Matouše Vančíka za g[runt] přijato 1 R.
Jírovi Drličkovi do Veselí na díl Kateřiny manželky jeho vydáno 9 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Matouše Vančíka za grunt 1 R.
Od Martina Peprného přijato 8 R.
Jírovi Drličkovi do Veselí dáno na díl Kateřiny manželky jeho 9 R.
Od Jíry Hlásného přijato za g[runt] 6 R. Přijal je Jíra Drlička z Veselí.
Jíra škodoval na vinohradě Jíry Vazače na Lipovsku v Klučové hoře prodaném 8 R. To se jemu na díle jeho poraziti má.
Od Jana Voštinky přijato za vinohrad v Klučové hoře na místě Martina Krejčího zadržalých 4 R. Ty přijal Jíra Drličků z Veselí.
f 192b
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Peprného za grunt 8 R. Ty přijal Jíra Drlička z Veselí.
Od Jana Voštinky z Hradiště za vinohrad na Lipovsku přijato 2 R. Ty přijal Jíra Drlička z Veselí.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Peprného za grunt 8 R.
Od Jana Tuřanskýho na místě Matouše Vančíka za g[runt] položených 1 R 15 gr.
Od Jakše Záleského za grunt přijato 2 R.
Jírovi Drličkovi z Veselí dáno 11 R 15 gr.
Od Jana Voštinky z Hradiště za vinohrad přijato 3 R. Ty přijal Jíra Drlička z Veselí.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Michala Tuřanského na místě Jana otce jeho za grunt přijato – nic, nebo to to tohoto statku nenáleží. Ouřad dal omylnou správu.
Od Martina Peprného jinak Slaniny za grunt přijato 8 R. Ty sou dány Jírovi Drličkovi do Veselí.
Od Jakše Zálešskýho za grunt přijato 3 T. Ty sou Jírovi Drličkovi do Veselí dány.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jakše Zálešáka přijato za grunt peněz ročních 5 R.
Od Anny, vdovy zůstalé po n[ebožtíku] Martinovi Slaninovi, za grunt přijato peněz ročních 8 R. Ty přijal všecky 13 R Jíra, sirotek n[ebožtíka] Janoše do Hradiště.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Václava Vachalce přijato za grunt peněz ročních 7 R.
Od Jana Jakše Záleského za polovici gruntu přijato 5 R. Ty sou vydané Jírovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Václava Vachalce za grunt přijato peněz ročních 8 R.
Od Jana Jakše Záleského za druhou polovici gruntu 5 R. Ty jsou vydané všecky Jírovi na díl jeho.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Václava Vachalce za půl gruntu a za roli přijato peněz 8 R.
Od Jana Jakše Zálešáka za druhou polovici gruntu 5 R. Ty sou všecky vydané Jírovi na díl jeho.