Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchova

f 228a

K tomu statku jest jeden sirotek Václav a Dorota mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 52 Doroty Klambové, mateře toho sirotka, předních peněz 330 R, placením od letha 1607 po 8 R.
Vína 1 bečka prodaná za 36 R.
Dluhu na obci vrbecké půjčených peněz na Tatary aby nepálili 17 R.
Na vinohradě v Beraní hoře na Tasovsku Mikuláše Ježe předních peněz 81 R, placení podle ourody od letha 1607 po
4 R.
Summa statku 464 R.
Z toho se má zaplatiti toto:
Čeládce za služby i za příminky 8 R.
Za 4 čtvrtě vína na dolevky vzatého 3 R.
Mikulášovi Varadíkovi 3 R.
Summa 14 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 450 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 225 R.

Mikuláš Ježů dílu Doroty manželky své sobě na gruntě porazil 200 R. Zuostává se ještě dodati na doplnění dílu 25 R.
f 228b
Václav sirotek zemřel a dílu po sobě otcovského zanechal
225 R. Ta spravedlnost připadla na přáteli jeho krevní, totiž na Jana, Pavla a Barboru, dítky Štěpána Šáchového, přijde každému po 75 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za 1 bečku vína prodanou 36 R.
Od obce vrbecké dluhu přijato 17 R.
Od Mikuláše Ježe za statek přijato 11 R.
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 14 R.
Písaři a ouřadu dáno od statku 4 R 22 1 gr.
Janovi, Pavlovi a Barboře strejcům nápadu dáno každému po
2 R 2 1 gr – 6 R 7 1 gr.
Dorotě mateři dodáno ostatek dílu 25 R. A tak díl svůj zouplna přijala.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Ježe na místě Doroty 2 R.