Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 S[irotci[ n[ebožtíka] Tomáše Němcového

f 187a

Jsou k tomu statku sirotci 3: Jan, Kateřina, Martin a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 45 a poloulání, též na vinohradě na Malovrbecku zaplaceného 181 R, placením za grunt po 4 R, až se 49 R prvnějším nápadníkům, kteříž na tom mají, vyplní. A za vinohrad placením od letha 1602 podle ourody po 2 R.
Vína 3 v[ědra], to jest vydáno za dluhy.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde na každého po 45 R 7 1 gr.

Dorota, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli, se
3 koňmi a čtvrtým hříbětem, s vozem, pluhem, bránami a jiným k tomu příslušenstvím, i s vinohradem na Malovrbecku ukoupila a dílu svého sobě na tom srazila 45 R 7 1 gr.
A tak zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti sirotkům summy 135 R 22 1 gr placením nahoře psaným. Ruk[ojmě] při gruntě zapsáni.
Kateřině sirotku povinna jest Dorota mateř její, když by k vdaní svému přišla, jalovici přisaditi a jí vydati.
f 187b
Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Matěje Jana Hoškových za grunt a vinoh[rad] 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato [od] Matěje Jana Hoškového za grunt 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Matěje Jana Hoškového z gruntu jeho 20 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Matěje Jana Hoškového 1 R 10 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Matěje Jana Hoškového 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Matěje Jana Hoškového za grunt 1 R.
Janovi dáno na díl jeho na šaty.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Matěje Jana Hoškového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Janovi od učení řemesla.
NB. Přibylo těmto sirotkům i spolu s mateří jejich Dorotou nápadu po n[ebožtíku] Janovi Matouškovým na gruntě 53 summy
19 R 15 gr 4 den. Dělíc to na 4 díly, přijde na každého po 4 R 16 gr 4 den.
Na to přijato s téhož gruntu Jana Matouškového:
Hotových peněz mimo zaplacení dluhu 19 gr.
Z toho dáno Janovi od učení řemesla 14 gr 2 den.
Matějovi Jana Hoškových dáno 4 gr 5 den.
A což jemu ještě náleželo dobrati toho nápadu po n[ebožtíku] Janovi Matouškovi 4 R 20 gr 3 den, ty jest z lásky a dobrovolně na zbor vrbecký daroval a odvedl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matěje Jana Hoškového za grunt 1 R 10 gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Matěje Jana Hoškového za grunt přijato 2 R.
Janovi na díl jeho dány sou ty 2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka od Matěje Jana Hoškového přijato za g[runt] 2 R.
Z gruntu 53 od Martina Matouškového po Dorotě přijato
20 gr.
f 188a
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Matěje Jana Hoškového přijato za grunt 2 R.
Ty sou vydané Janovi na díl jeho.
Z gruthu 53 od Martina Matouškového po Dorotě přijato
20 gr.
Ty jsou také vydané Janovi.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Matěje Jana Hoškového za grunt přijato peněz 2 R.
Z gruntu 53 od Martina Matouškového po Dorotě přijato
20 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Matěje Hoškového za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Od Martina Matouškového za grunt přijato peněz 20 gr.