Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Vachového

f 268a

Sirotci po něm zůstali Zuzanna, Jan a mateř jejich třetí.
Jsou všickni od nepřátel zajatí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 16 Matouše Poláčkového zaplaceného a mimo to, což na tom gruntě 109 R 11 gr škodováno, zůstává 92 R 11 gr 5 den, placením až se předním nápadníkům 7 R 18 gr 2 den vyplatí po
3 R.
Vinohrad na Kněždubsku v hoře Veselé, ten až se prodá, má se do tohoto statku položiti.
Podušky 2, ty zůstávají za Pavlem Varisem.
Vína 1 b[ečka] a 1 vědra, to jest prodáno za 22 R 5 gr.
Summa statku 114 R 16 gr 5 den.
Z toho dluhu zaplaceno, jakž na rejstříku od ouřadu poznamenání učiněné, 19 R 22 gr.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův za 94 R 24 gr 5 den.
Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se každému na díl jeho po 32 R 18 gr 1 1 den.

Po spravení tohoto statku našlo se, že n[ebožtík] Mikuláš Vachů dlužen byl Mikulášovi Varadíkovi jinak Horňákovi 1 R. Ten jest jemu z toho statku zaplacen.