Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Kutějkova

f 178a

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků 5, totiž Martin, Jíra, Pavel, Matouš, Dorota a Anka mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 18 zuostává zaplaceného summy 286 R 10 gr 2 den.
To dělíc na 6 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 47 R
21 gr 5 den.

Anka mateř grunt z půl lánem roli a z vinohradem v Slavkovské hoře, z koňmi a jiným hospodářstvím za 286 R
10 gr 2 den koupila. Z toho sobě dílu sého srazila 47 R 21 gr 5 den a tak zuostává dopláceti ještě sirotkům 238 R 18 gr
4 den, placením od letha 1601 po 6 R. A když se na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového 63 R 19 gr 5 den doplatí, půjdou po 10 R. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou.
Týž Anka mateř povinna bude Dorotě dceři své 3 lože šatů, když by k vdaní přišla, vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Pavla Tomkového za grunt 1 R.
Ten jest dán Matoušovi od hojení na nohu.
f 178b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošova přijato z gruntu od Pavla Tomkového 6 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Tomkového za g[runt] 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Pavla Tomkového 3 R.
Ty sou vydány Martinovi na řemeslo.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Pavla Tomkového 8 R.
Ty sou vydány Martinovi na řemeslo.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Tomkového za grunt 3 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Pavla Tomkového za grunt přijato 3 R.
Ty sou dány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka pd Pavla Tomkového za grunt přijato 3 R.
Ty sou dány Martinovi 1 R 15 gr a Pavlovi tolikéž 1 R
15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Pavla Tomkova za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Martinovi 1 R 15 gr a Pavlovi 1 R 15 gr.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Pavla Tomka za grunt peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Martinovi 1 R 5 gr a Pavlovi 1 R 15 gr.
Jakož náleželo těmto sirotkům Martinovi a Pavlovi i po zemřelých Jírovi, Matoušovi a Dorotě, bratřích a sestře jejich, na gruntě Pavla Tomkového dílu jejich nedobraného
211 R 8 gr, takový podíly své pustili Pavlovi Tomkovému, otčímu svému. Dal jim za to vinohradu achtel v hoře Slavkovské na Lipovsku zaplacený. A tak Pavel Tomků nebude více povinen do tohoto statku platiti. A ti Martin a Pavel díly své zouplna vyzdvihli a nic více při tom statku nemají.
Leta 1620 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost, což za JM zůstávalo, 9 R.
Ty sou dány Martinovi a Pavlovi, dáno jim obilí.
A již za JM Pánem žádné spravedlnosti nemají.