Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Sirotci nebožtíka Jakše Zálešáka

f 104a

Jest jich osmero: Jan, Mikuláš, Jíra, Václav, Pavel, Markéta, Dorota, Kuna a Dorota macocha jejich devátá.
Jan ten jest ženatý, Mikuláš ten na gruntě hospodářem, Markéta, Dorota, Kuna ty sou vdaný, Jíra a Václav ti svej vůle užívají, Pavel ten při macoši svej zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše, bratra těch sirot[ků] 225 R.
Kráva jedna za 2 R.
Summa všeho 227 R.
Dělíce na devět dílů, dostane se na jeden každý díl po 25 R 6 gr 1 den.
Více co těm sirot[kům] mimo ty díly položeno na vinohradě v Lipově, kterejž Tomáš Kutějků v Slavkovský hoře drží, náleží, to se má vyhledati a vyhledajíce do register poznamenati.
f 104b
Na to jest vejš psanú summu ku právu přijato od Mikuláše za grunth 7 R a za krávu 2 R.
A ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.

Z napřed psaného příjmu vydáno toto:
Item Dorotě, macoši těch sir[otků], dáno 4 R 12 gr.
Item Kuně dáno 2 R. Ostatek což na díl její se dodati přišlo, to jest 23 R 7 gr, ty Mikulášovi bratru svému za 4 R prodala. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
Item Jan, bratr těch sirot[ků], ten též díl svůj všecken, což na něho přišlo, Mikulášovi bratru svému jest 25 R 6 gr
1 den prodal.
Item Markéta z Janem Studénkou z Lideřovic, z mužem svým, díl svůj všecken též Mikulášovi bratru svému jest 25 R 6 gr
1 den prodala.
Item Dorota z Mikulášem mužem svým, tolikéž díl svůj všecken Mikulášovi 25 R 6 gr 1 den prodala.
f 105a
Item Mikuláš ten sobě díl svůj na gruntě, totiž 25 R 6 gr
1 den srazil.
A tak těm, kteříž na díly své nic nepřijali, při právě hotových zůstává 2 R 18 gr.
A na gruntě Mikoláše bratra jejich mají podle zápisu kněh novejch purkrechtních na gruntě 63 96 R 13 gr 2 den.
Z té summy náleží Jírovi 25 R 6 gr 1 den, Václavovi 25 R
6 gr 1 den, Pavlovi 25 R 6 gr 1 den, Dorotě macoši jejich 20 R 24 gr 6 den.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato za grunt od Jana Záleského Jakše 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Zálešského za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě macoše na díl její 1 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Zálešského za grunt 1 R.
Ten jest vydán Dorotě macoše na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Záleského za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Dorotě macoše na díl její 1 R.
NB. Jeho Milosti Pánu náleží po Jírovi a Václavovi sirotcích zběhlých díly jejich, totižto 50 R 12 gr 2 den, ty se mají k ruce panské vyzdvihvati. Z tej summy poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zůstávalo 3 R 27 gr 3 den.
f 105b
Dorota macocha umřela a dílu nedobraného po sobě zanechala summy 17 R 24 gr 6 den. Ta spravedlnost připadla na Pavla a Kateřinu do Malé Vrbky, dítky její vlastní, přijde každému toho nápadu po 8 R 17 gr 3 den.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Jana Záleského na Kateřinu vejš psanou 3 R 20 gr.
Z toho dáno Kateřině do Malé Vrbky 1 R a ostatek, což jí tu náleželo, pustil muž její Janovi Záleskýmu, totiž 7 R 17 gr
3 den, a on zase švagru svému na Ostroze.
Janovi Záleskýmu dáno 2 R 10 gr nápadu po Pavlovi nahoře psaným.