Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Klamby

f 225a

K tomu statku jsou sirotci 3: Pavel, Martin, Kuna od nepřítele zajatá a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 64 Dorotě, mateři těch sirotkuo, prodaném posledních peněz 83 R 15 gr.
Na druhým gruntě 3 Jana Šáchového předních peněz 5 R 15 gr, placení od letha 1608 po 5 R.
Summa statku 89 R.
Dělíc to na 4 díly, přijde na každého toho dílu po 22 R
7 1 gr.
Dorotha mateř srazila sobě na gruntě svém, kterýž ukoupila, dílu svého 22 R 7 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Bačka za grunt místo Jana Šáchova 2 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Bačka za g[runt] 2 R 15 gr.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Bačka za grunt ostatních peněz 15 gr.
Přijal je Pavel na díl svůj.