Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ožvalda

f 230a

K tomu statku jest sirotkův 5: Anna, Manda, Tomáš, Lukáš Zuzanna a Dorota macocha jejich šestá, která jest od nepřítele zajatá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Krávy 2 jsou prodány Martinovi Košmánkovi za 20 R, položiti má o posudku letha 1607. Rukojmě za to Petr Slabý.
Žita 2 mě[řice] po 20 gr, rži 9 1 mě[řice] též po 20 gr prodáno Košmánkovi za 7 R 20 gr.
Summa statku 27 R 20 gr.
Dělíc to na 6 dílů, přijde každému dílu jeho po 4 R 18 gr
2 den.

Martin Košmánek na díl Mandy manželky své srazil sobě na obilí koupením dílu jejího 4 R 18 gr 2 den.
Zuostává dopláceti ještě za to obilí jiným nápadníkům 3 R
1 gr 5 den, placením od letha 1607 po 2 R.

Anně
Tomášovi
Lukášovi náleží každému dílu jeho 4 R 18 gr 2 den.
Zuzanně
Dorotě macoše