Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci neboštíka Matěje Zálešáka

f 23a

Jest jich trý: Jan, Markéta, Anna a Kateřina mateř jejich štvrtá.
Anna a Markéta ty jsou vdaný, Jan ten s mateří svou na gruntě zaplaceným po neboštíku otci svém zůstalým zůstávají.
Ku kterémužto gruntu vinohradu půl achtele v hoře Klučovej náleží.
Když se ten grunth a vinohrad prodá, cožkoli též sami za to učiní, to se na díly položiti a do register těchto sirotčích má zapsati.

Ten statek jest prodán Kateřině mateři a Janovi synu jejímu, z něho vyplatiti mají tohoto:
Anně do Sudoměřic 25 R.
Margetě do Vnorov 25 R.

Letha [15]95 přijato od Kateřiny Záleské 6 R.
Ty sou vydány Anně a Margetě.
Letha [15]96 přijato od Kateřiny Záleské 6 R.
Ty dány Anně a Margetě na díly jejich.
Letha [15]97 přijato od Kateřiny Záleské za grunth 6 R.
Ty sou dány Anně a Margetě na díly jejich.
Letha [15]98 přijato od Kateřiny Zálešky za grunt 6 R.
Ty sou vydány Anně a Markétě na díly jejich.
f 23b
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Kateřiny Zálešky za grunt 6 R.
Z toho dáno Ance do Sudoměřic 3 R, též dáno Margitě na díl její 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Kateřiny Zálešky za grunt 6 R.
Z toho dáno Ance do Sudoměřic 3 R a Markytě do Vnorov též
3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Kateřiny Zálešky za grunt 4 R.
Ty přijala Marky[ta] ze Vnorov na díl svůj.
Jakož náleželo Janovi Fojtových do Sudoměřic dílu Anny manželky jeho 10 R, správu dávají starší i některé osoby z obce, že takové peníze Jan za živnosti své Janovi Zálešákovi, který se jemu za g[runt] vypisují, odpustil.
A tak tito sirotci tu nic nemají.