Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kutějky

f 230a

K tomu statku jsou sirotci 3: Jíra, Běta, Kateřina a Kače mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 5 Jíry Kutějkového posledních peněz 130 R 24 gr
3 den, placení po 3 R až se předních peněz 25 R 18 gr 2 1 den vyplatí.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde mu na každý díl jeho po
32 R 21 gr 1 den.

Jíra koupíc grunt porazil obě dílu svého na něm i což jemu po Kateřině, sestře jeho zemřelé, přišlo 49 R 1 gr 4 1 den. Zuostává dopláceti bratru a sestře své ještě na posledních penězí[ch] 81 R 22 gr 6 den.

Kateřina zemřela a dílu po sobě zanechala otcovského 32 R
21 gr 1 den. Ta spravedlnost připadla na Jíru a Bětu sestru její, přijde na každého po 16 R 10 gr 4 den.
Bětě náleží dílu otcovského i po Kateřině, sestře její zemřelé, 49 R 1 gr 4 1 den.
Kateřině mateři náleží dílu jejího po manželu 32 R 21 gr
1 den.
f 230b
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Jana Vyvleče za grunt peněz ročních 3 R.