Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Masaře

f 233a

K tomu statku jsou tito nápadníci: Dorota, Zuzanna, obě dvě vdané, Martin ženatý, Kateřina sirotek a Jan od nepřítele zajatý.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 9 Martina, bratra těch sirotkův, předních peněz 150 R, placením od letha 1608 po 5 R.
Za 5 věder vína prodaného utrženo 10 R 23 gr 5 den.
Summa statku 160 R 23 gr 5 den.
Z toho se má zaplatiti dluhu obci vrbecké 4 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhů ještě 156 R
23 gr 5 den.
Dělíc to na 5 díluo, přijde každému na jeho díl po 32 R
10 gr 5 den.

Martin ujal grunt z půl lánem roli a z vinohradem na Lipovsku v Klučové hoře v 150 R.
Peněz hotových přijal 1 R 7 1 gr.
Summa 151 R 7 1 gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 31 R 10 gr 5 den.
A tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě
119 R 26 gr 5 1 den, placením po 5 R.
f 233b
Dorothě
Zuzanně náleží každému dílu
Kateřině po 32 R 10 g r 5 den.
Janovi

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za pětítku vína prodaného 10 R 23 gr 5 den.
Z toho zaplaceno dluhu obci vrbecké 4 R.
Martinovi dáno hotových peněz 1 R 7 1 gr.
Zuzanně dáno na díl její 1 R 20 gr.
Dorotě též dáno na její díl 1 R 20 gr.
Z dílu Kateřiny a Jana dáno písaři od rozdílu statku po
4 gr – 8 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Masařova za g[runt] 2 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato [od] Martina Masařova za g[runt] 3 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Masařova za grunt 4 R.
Z toho dáno Dorotě 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Masařového za grunt 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Masařového za grunt 5 R.

Z toho dáno Zuzanninému muži na díl její 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Masařového za grunt 5 R.
Ty přijal muž Dorotin na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Martina Masařového za grunt přijato 5 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka od Martina Masařového za grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Mikulášovi Borinovi muži Dorotinýmu 1 R, Zuzanně dáno na díl její 1 R.
f 234a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Martina Masařového přijato za grunt peněz ročních na ty sirotky 4 R.
Z toho dáno na díl Dorotin Mikulášovi Borinovi 1 R a Zuzanně vydáno na díl její též 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Martina Masařového za grunt peněz ročních přijato 5 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Martina Masaře za grunt peněz ročních 5 R.
Z toho dáno Mikulášovi Borinovi na díl Dorotin 1 R 15 gr a Zuzanně vydáno na díl její též 1 R 15 gr.
Jakož náleželo Kateřině zběhlé dílu otcovského 31 R 10 gr
5 den, ta jest k ruce JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž 26 R 18 gr 2 den, ostatek se po letech vyzdvihovati má.