Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Nápadníci nebožtíka Jana Janoulka

f 152a

Jest jich kromě těch, kteříž již svou spravedlnost vybrali, štvero: Jíra, Anna, Kateřina a Zuzanna, ty všecky sou vdaný a Jíra ženatý.
Mají míti své spravedlnosti mimo první vybrání každý toto:
Item Jíra 17 R.
Item Anna 10 R 15 ge.
Item Kači 5 R 15 gr.
Item Zuzanně 6 R.
Pars což jim náleží 39 R.

Na to mají toto:
Hotových při právě býti má 13 R 11 gr 5 den.
Item na vinohradě na Kněždubsku [ve] Veselé hoře, který užíval Václav Janouchů, 6 R.
Item podle knih sirotčích v listu 27 mezi sirotky nebož[tíka] Matěje Barinusa náleží jim 13 R 25 gr 2 den, tak jakž o tom obšírněji při těchž sirotcích položeno jest.
f 152b
A více převzatých peněz bratři a sestry jejich to jim navrátiti povinni jsou:
Item Vávra co vejše přebral 1 R 8 gr.
Item Ondra 1 R.
Item Kuna 2 R 15 gr.
Item Dorota 1 R.
Ty sou sobě povinni zvyupomínati.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 3 gr 6 den.

Letha 1594 přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Barinusa od Pavla syna jeho na dluh svrchu psanej 10 R.
Z toho dáno Zuzanně 2 R a ostatek v truhlici zůstává.
Více přijato na zadržalou a vyšlou spravedlnost, kteráž do truhlice vložena 4 R.
Tu spravedlnost napřed psanou Pavel Janulků všecku od napřed psanejch nápadníků skoupil a tak oni tu více spravedlnosti žádné nemají a všecky náležejí Margetě, dceři n[ebožtíka] Pavla Janulky.
Letha [15]95 dáno Žákovi do Lipova na místě manželky jeho hotových peněz 13 R.