Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Hoškova

f 180a

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků 3, totižto Dorota, Bartoň, Jan a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 12 s poloulání[m] zaplaceného 152 R 15 gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každýmu na jeho díl po 38 R 3 gr 5 den.

Kateřina mateř grunt s polouláním i vinohradem v Slavkovské hoře na Lipovsku koupila a dílu svého sobě 38 R 3 gr 5 den porazila.
A tak zůstává sirotkům dopláceti 114 R 11 gr 2 den, placením od letha 1601 po 3 R. A když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hoška 77 R 15 gr po 5 R zaplatí, přijdou po
8 R. Rukojmě při gruntu zapsáni jsou.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jíry Tkadlce na místě Kateřiny 5 R.
Těch 5 R vydány nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Hoška, neb ještě tomuto s[irotku] z gruntu peníze nejdou.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Jana Tomášového z Velké na vinoh[rad] 1 R 15 gr.