Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Horčice

f 232a

K tomu statku jsou sirotci 2: Martin, Thomáš a Zuzanna mateř jejich třetí.
Jsou všickni i z mateří od nepřítele zajatí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 8 Pavla Horčicova, strejce těch sirotkův, posledních peněz 248 R 16 gr 1 den, placení po 10 R a když se předních peněz 201 R 13 gr 1 den vyplní, platiti se bude po
16 R.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému na díl jeho po
82 R.