Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bartoškové[ho]

f 207a

Jest jich k tomu statku (kromě Thomáše, Jíry a Pavla, kteříž se oženili a na gruntě svou spravedlnost mají) ještě 3: Václav, Kateřina, Markyta a Kuna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 14 Thomáše bratra jejich summy 105 R 12 gr 6 den. Ty jim jíti mají od letha 1604 po 4 R až do vyjití té summy.
Z té summy všickni nápadníci dobrovolně pustili Markytě, dceři od Doroty sestry jejich splozené 10 R.
A tak zůstává na ty 4 díly mimo těch 10 R puštěných ještě 95 R.
Dělíc to na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 23 R
22 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Pavla Barinusa přijato od Thomáše za grunt 2 R.
Ty sou vydány Kuně mateři na díl její.
Václav Trnka z díl Doroty manželky své odvedl Tomášovi Bartošovýmu na gruntě jeho 8 R 20 gr za příčinou tou, že jemu zase proti tomu Tomáš na gruntě jeho odvedl také těch 8 R
20 gr.
f 207b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Tomáše Bartoškového 3 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 R, Kateřině 1 R, Kuně mateři 1 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Tomáše Bartoškového 1 R 15 gr.
Z toho dáno Václavovi 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Bartošového za grunt 3 R.
Z toho dáno Václavovi 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Tomáše Bartošového 2 R.
Z toho dáno Václavovi 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Tomáše Bartošového 3 R.
Kateřina zemřela a dílu svého po sobě zanechala mimo prvnější vyzdvižení 22 R 22 1 gr. To připadlo na Tomáše, Pavla, Václava bratry a Markétu sestru její, přijde každému na díl jeho po 5 R 20 gr 4 den.
Kuna tolikýž zemřela a dílu svého po sobě zanechala nedobraného 20 R 22 1 gr. To tolikýž připadlo na ty ut s[upr]a dítky její, přijde na každého po 5 R 5 gr 4 den.
Tomášovi, Pavlovi, Václavovi a Markytě dáno každému po
22 1 gr, učiní 3 R.
Tomáš ten sobě toho nápadu po Kateřině a Kuně mateři na gruntě svém srazil, což jemu přišlo, 10 R 3 gr 4 1 den.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Bartoškova za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Pavlovi Václavové[mu] 1 R 15 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Tomáše Bartoškového za g[runt] 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Thomáše Bartoškového za grunt přijato 3 R.
Václavovi na díl jeho dáno 1 R 15 gr.
f 208a
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Thomáše Bartoškového přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Václavovi 1 R 15 gr a Margetě též 1 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Tomáše Bartoškového přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Vydáno Václavovi 1 R 15 gr a Markétě též 1 R 15 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Tomáše Bartoškového za grunt 4 R.
Z toho dáno Václavovi 1 R 15 gr, Margetě 1 R 15 gr a k ruce JM Páně obráceno též 1 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Tomáše Bartoškového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Dáno z nich Václavovi 1 R 15 gr, Margetě 1 R 15 gr, k ruce JM Páně po Kateřině, dceři Martina Bartoškového, kteráž své vůle užívá, obráceno 1 R.