Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Trnky

f 221a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jíra, Martin a Anna macocha jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 56 Anny macochy jejich posledních peněz 155 R
20 gr, placení po 4 R až se předních peněz 54 R vyplatí.
Za víno prodané utrženo 8 R.
Summa statku 163 R 20 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Vlachovi za krámské věci 1 R 6 gr.
Na Vrbovce za oves 1 R.
Na zbor velický poručených 9 R.
Mlatcom od mlácení dáno 1 R 2 den.
Jírovi Jarošovi za obilí 3 R 10 gr.
Summa dluhu 15 R 16 gr 2 den.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 148 R 3 gr
5 den.
Dělíc to na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 49 R
11 gr 1 1 den.

Anna macocha ujala grunt z půl lánem roli a s tím, což na něm zaplaceno jest 155 R 20 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 49 R 11 gr 1 1 den a tak zuostává na posledních penězích dopláceti sirotků[m] 106 R
8 gr 5 1 den.
f 221b
Jírovi [a] Martinovi náleží každému po 49 R 11 gr 1 1 den.
Týž těm dvěma sirotkům náleží mimo díly jejich vinohrad v Vlčí hoře na Kněždubsku na smlouvách svadebních vymíněný. Puštěn k užívání Anně macoše do vuole ouřadu.
Více těm sirotkom náleží na gruntě 33 Tomáše Hryckového nápadu po n[ebožtíku] Václavovi Trnkovi strejci jejich 15 R.
Více těm sirotkom náleží nápadu po n[ebožtíku] Václavovi Trnkovi strejci jejich na gruntě 56 Václava Bartoškového 4 R
5 gr, půjdou jim po 3 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za víno utržených peněz 8 R.
Závdanku z gruntu Tomáše Hryckového přijato 1 R.
Z toho zaplaceno mlatcom od mlácení 1 R 2 den.
Písaři z dílů sirotčích od rozdílu 8 gr.
Na Vrbovce dluhu za oves 1 R.
Janovi Vlachovi dluhu dáno 1 R 6 gr.
Na zbor vrbecký dáno 5 R 15 gr 5 den.
Po rozdílu statku našlo se dluhu Abrahamce Židovce do Strážnice podle kšaftu 1 R 25 gr. Má se ze všech díluo zaplatiti.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z guntu Václava Bartoškového aneb z statku Martina Trnky 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z grunthu Václava Bartoškova 2 R.
Z toho dáno Abrahamce Židovce dluhu 1 R 25 gr.
f 222a
NB. Více těmto sirotkom přišlo za 9 měř[ic] žita po 1 R
7 1 gr prodaného, učiní 11 R 16 gr 6 den.
Zuostávají na dluzích.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z grunthu Tomáše Hrycky 1 R 15 gr.
Jakož náleželo Martinovi dílu jeho otcovského summy 48 R
7 gr 1 1 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 2 R 20 gr, ostatek po letech k ruce panské jíti má. Act[um] za fojta Jana Miklošového 1610.
Přijato z dluhů vyupomínaných za žito 3 R 22 1 gr.
Zuostávají v truhlici obecní.
Z grunthu Václava Bartoškova přijato 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po Martinovi zběhlým.
Od Tomáše Hrycky za grunt přijato 1 R 15 gr.
Z dluhu panského poraženo po s[irotku] zběhlým, což Jeho [Mil]osti Pánu náleželo 5 R 7 1 gr.
Z gruntu Václava Bartoškového přijato 2 R.
Ty jsou dány Jírovi Janošový[mu] na díl jeho. Act[um] za fojta Jíry Bačka letha 1611.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Tomáše Hrycky za grunt 1 R.
Z toho dáno Jírovi Janošový[mu] ten 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Trnky nápadu 2 R.
Z gruntu Tomáše Hrycky přijato 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Tomáše Hrycky za grunt 1 R.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Trnky nápadu přijato 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z statku neb[ožtíka] Martina Trnky nápadu přijato 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po sirotku zběhlým.
Od Tomáše Hrycky za grunt pijato 1 R.
Ty jest též k ruce panské po sirotcích zběhlých přijaty.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka z statku n[ebožtíka] Martina Trnky nápadu přijato 2 R.
Od Tomáše Hrycky za grunt přijato 1 R.
Ty 3 R jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.
f 222b
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně přijato od Tomáše Hrycky za grunt 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Trnky přijato 1 R 15 gr.

Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Tomáše Hrycky za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Trnky nápadu přijato 2 R.
Ty jsou přijaté k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Leta 1618 za fojta Jana Markového z statku Martina Trnky přijato k ruce JM Páně 2 R.
Jakož zůstávalo na dluhu za JM Pánem peněz vyšlých 6 R
28 gr, ty se po sirotku zběhlým srážejí.
Od Tomáše Hrycky za grunt přijato k ruce JM Páně 1 R.