Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Vacka Jarošova

f 240a

K tomu statku jsou sirotci 3: Pavel, Kateřina a Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 22 Martina Dudíka posledních peněz 3 R, placením po 5 R až se předních peněz 177 R vyplatí.
Na achteli vinohradu v Slavkovské hoře na Lipovsku Pavlovi sirotku prodaném předních peněz 40 R, placením podle ourody po 2 R od letha 1607.
Na vinohradě v Beraní hoře na Tasovsku Václava Bartoškového z Vrbky předních peněz 65 R, placením po 2 R od letha 1607.
Summa statku 108 R.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Jírovi Jarošovému, který jemu dal na koně od něho koupené
2 dukáty, počítajíc po dvou rýnských a 6 kr učiní 3 R 18 gr.
Zůstává čistého statku 104 R 12 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 34 R 24 gr.

Pavel přijal na svůj díl vinohrad v Slavkovskej hoře na Lipovsku ve 40 R. Z toho sobě srazil dílu svého 34 R 24 gr, zůstává dopláceti 5 R 6 gr placením po 2 R.
f 240b
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato z gruntu 42, na kterým jest Adam Bocheň, položených peněz 1 R.
Ten jest vydán Pavlovi 10 gr, Kateřině 10 gr a Anně 10 gr.