Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Nápadníku po nebožtíku Janovi Klambovi

f 93a

Mikulášovi náleží vyšlé spravedlnosti, kteráž na hotově při právě zůstává 9 R 12 gr.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 2 gr 4 den.

Tomu Mikulášovi nahoře psanému odvedeno na vyšlou spravedlnost 7 R 27 gr, kteráž náležela Martinovi, sirotku n[ebožtíka] Pavla Trubače.
Na to jest do truhlice položeno 1 R a ostatek se jemu pokládati má z gruntu Mikuláše Trubače od letha [15]95 po 1 R 22 1 gr.
Více témuž Janovi Klambovi odvedeno na vyšlou spravedlnost
1 R 12 gr 3 den. Ty jsou jemu vydány.
Letha [15]95 přijato podle odvodu po s[irotku] n[ebožtíka] Pavla Trubače 2 R.
Ty sou dány nápadníku nahoře psané[mu].
Letha [15]96 dáno Mikolášovi na vyšlou spravedlnost 1 R.
Letha 1598 dáno Mikulášovi z vyšlé spravedlnosti na díl jejich 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Pavla Trubače 2 R.
Ty sou vydány Mikulášovi na vyšlou spravedlnost.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa vydáno ostatek spravedlnosti Mikulášovi 27 gr.
A tak svou spravedlnost zouplna docela vyzdvihl.