Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače

f 210a

K tomu statku jest sirotků 6: Anna, Dorota, Filip, Kateřina, Tomáš, Kuna a Kateřina mateř jejich sedmá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 38 Vavřince Štěpánového prodaném 191 R 23 gr
1 den.
Na to závdanku dáti má 20 R a platiti má po 6 R až se prve obci a jiným, kteříž na tom gruntě mají, 28 R 6 gr 6 den zaplatí.
Na vinohradě v Vlčí hoře na Kněždubsku, který jest prodán Martinovi Králových, 40 R, platiti má podli ourody od letha 1604 po 2 R.
Rukojmě Jíra Bartoškových, Petr Slabých S.R.S.A.N.
Jest ten vinohrad pustý.
Summa všeho statku 231 R 23 gr 1 den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Kovářovi za železa orací 15 gr.
Do Radějova za oves za 2 1 m[ěřice] 23 gr.
Tomášovi Jančových za rýž 22 1 gr.
Jeronymovi Pressmonovi za obilí 2 R 15 gr.
Mlynářovi za žito 1 R 7 1 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Trubače půjčených 6 R.
Za 2 desky do zboru dáno 6 gr.
Summa všech dluhův 11 R 29 gr.
f 210b
Zůstává z toho statku mimo dluh 219 R 24 gr 1 den.
To dělíc na 7 dílů, přijde na každého 31 R 12 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato závdanku za grunt 20 R.
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 11 R 29 gr.
Písaři od rozdílu ze všech dílů z každého po 4 gr dáno
28 gr.
Kateřině mateři dáno na díl její 3 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Krále za vinohrad 1 R.
Ance dáno na díl její 1 R, Dorotě 1 R a Kateřině mateři též dáno 1 R.
Kateřina mateř zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala summy 27 R 12 gr. Ta spravedlnost připadla na Jana Zdeňkova a Mikuláše Zdeňkova z Velké, bratry její vlastní, přijde na každého po 13 R 21 gr.
Anka prodala dílu svého 30 R 8 gr nedobraného Ondrovi Tuřanskýmu za hotových 2 R 7 1 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Tomášovi dílu jeho i po Anně, Filipovi a Kateřině zemřelých nápadu 62 R 4 gr 4 1 den, ta spravedlnost, že se k rejstrům nestavil a své vuole užíval, na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest poraženo vyšlejch peněz, které na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem byly 2 R 3 gr, ostatek k ruce panské po letech vyzdvihovati se má.