Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 S[irotek] n[ebožtíka] Matěje Kubaňového

f 272a

K tomu statku jest sirotek jeden Kateřina a Kuna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt požár 26 a na něm zaplaceného 28 R.
Achtel vinoh[radu] v hoře Slavkovskej na Lipovsku zaplacený za 70 R.
Druhý achtel vinoh[radu], který byl koupený od Filipa Barinusa, jest na něm zaplaceného 20 R.
1 kráva za 30 R.
Vína za rok 1622 utěženo 4 v[ědra], prodáno za 44 R.
Peněz hotových našlo se starých českých za 16 R 10 gr
4 den.
Jiných peněz za 8 R 20 gr.
Samuel Chomútových v městě Brodě Uherským za víno dlužen
66 R.
Summa všeho statku činí 283 R 2 den.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Obci vrbecké dluhu 17 R 4 gr 3 den.
Pacholku za službu 2 R 7 1 gr.
Šimkovi Záleskýmu za obilí 8 R 3 gr 4 den.
Janovi Tlustýmu za obilí 8 R.
Summa všech dluhův činí 35 R 15 gr 3 1 den.
Zůstává z toho statku po zaplacení dluhů 245 R 14 gr
6 1 den.
f 272b
Dělíc to na 2 díly, dostane se na jeden díl po 122 R 22 gr 4 den.

A mimo to jest obilí nemláceného dva stožky, 1 žita a druhý rži, tím se společně rozděliti mají.

Kuna macocha toto na svůj díl přijímá:
1 achtel vinoh[radu] v hoře Slavkovskej zaplacený za 70 R.
Krávu jednu za 30 R.
Peněz hotových 22 R 22 gr 5 1 den.
Summa což přijala na díl svůj přijímá 122 R 22 gr 5 1 den. A tak zouplna díl svůj přijala.

Příjem a vydání:
Přijato od Samuele Chomoutového z Brodu na dluh svrchu psaný, totiž 19 R.
Z toho zaplaceno dluhy tyto:
Pacholku za službu 2 R 7 1 gr.
Šimkovi Záleskýmu za obilí 8 R.
Janovi Tlustýmu za obilí 8 R.