Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Jíry Škodového

f 226a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jíra, Jan.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49 posledních peněz 11 R.
Na vinohradě v Vlčí hoře na Kněždubsku Václava Bartošových 70 R. Závdanku dáti má 2 R a platiti podle ourody od letha 1607 po 3 R.
Summa statku 81 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 78 R 7 1 gr.
Dělíc to na 2 díly, přijde na každého toho dílu po 39 R
3 gr 4 1 den 1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartošových závd[anku] za vinoh[rad] 2 R.
Též od něho přijato za v[inohrad] ročních peněz 3 R.
Z toho dáno Petrovi Slabých dluhu jeho 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartošových za vinohrad 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Václava Bartošových za rok 1609, 1610 a 1611 položených za vinohrad v Vlčí hoře na Kněždubsku přijato 6 R.
Z toho dáno Jírovi 3 R a Janovi též dáno 3 R.