Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirotci nebožtíka Pavla Škodového

f 43a

Jest jich dvý: Václav, Barbora a Kuna, mateř těch sirot[ků] třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Bernarta Trachtového mimo závdanek položený 125 R 20 gr. Kterážto spravedlnost podle zápisu knih purkrechtních jíti má, když nápadníci nebožtíka Matouše Škody svou spravedlnost vyberou, jíti má po 10 R.
Závdanku mimo napřed psanú summu přijato bylo 30 R 10 gr. Ten jest všecken za dluhy neboštíka otce těch sirotků vydán.
Dělíc napřed psaných 128 R 22 gr na tři díly, příde na jednoho každého toto:
Item Václavovi 42 R 22 gr 2 den.
Item Barboře 42 R 22 gr 2 den.
Item Kuně mateři 39 R 25 gr 3 den. A to proto jí míně se na díl její dostalo, že jest neboštík Jakub Trachta laciněji
f 43b
ten grunth, než jej sám měl, dal a na něm to vše, což vyplatil (a nadto vejše), 29 R 25 gr 3 den jest prodělal.
Více náleží samému Václavovi, což jemu po Janovi Škodovém připadlo 5 R, kteréž jemu od Jakuba Trachty položené a letha [15]94 vydány. Kteréž jest zase Kuně mateři své půjčil a ona jich jemu zase v roce pořad zběhlém navrátiti má.
Za to rukojmě Mikuláš Rohan a Jíra Podřezalů RSN.
Barbora napřed psaná prodala všecku spravedlnost svou obci vrbecké, což jí kolivěk náleželo všeho 41 R 26 gr 4 1 den. A tak tu táž Barbora spravedlnosti žádné více nemá.

Letha [15]97 přijato z gruntu Václava Jaroše 1 R.
Z toho dáno na obec po Barboře 15 gr, Václavovi též dáno
15 gr.
Letha [15]98 přijato z gruntu Václava Jaroše 6 R.
Z toho dáno na obec po Barboře zkoupe[ných] 2 R a Václavovi též dáno na díl jeho 2 R.
Kuně Trachtové macoše dáno 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Vacka Jarošového za grunt 6 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R, Kuně Trachtové 2 R, obci vrbecké skoupených od Barbory 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Vacka Jarošového za grunt 7 R.
Z toho dáno k obci koupených od Barbory 2 R 10 gr, Václavovi též dáno 2 R 10 gr, Kuně též dáno na díl její 2 R
10 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Vacka Jarošového za grunt 4 R.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Vacka Jarošového za grunt 2 R.
Z toho dáno obci skoupených od Barbory 1 R, Kuně dáno na díl její 15 gr a Václavovi 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Vacka Jarošového za grunt 6 R.
S toho dáno skoupených k obci od Barbory 2 R, Kuně dáno na díl její 2 R a Václavovi též 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Dudíka za grunt 3 R.
Z toho dáno obci skoupených od Barbory 1 R, Václavovi dáno na díl jeho 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Trnky za grunt 5 R.
Z toho dáno obci skoupených od Barbory 2 R, dáno dceři Kuninej na díl mateře její 2 R 15 gr, Dorotě manželce Václavovej dáno na díl její 1 R 15 gr.
Václavovi náleží dovzíti dílu jeho ještě 28 R 17 gr 2 den. I jsouc ten Václav Jírovi Tvrdoňovému za obilí dlužen 6 R, ty peníze Jíra na zbor vrbecký z lásky daruje, kteréž se z dílu jeho na zbor vrbecký vyzdvihovati mají.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Trnky za grunt 3 R.
Z toho dáno k obci zkoupených od Barbory 1 R, dceři Kuniné dílu mateře její 1 R, na zbor vrbecký darovaných od Jíry Tvrdoňového z dílu Václavového 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jíry Trnky za grunt 3 R 15 gr.
Z toho dáno k obci zkoupených 1 R 5 gr, na zbor vrbecký darovaných 1 R 5 gr a Barboře na díl její 1 R 5 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Trnky za grunt 5 R.
Z toho dáno k obci zkoupených 1 R 20 gr, na zbor vrbecký darovaných 1 R 20 gr, Barboře dceři Kuniné dáno 1 R 20 gr.
f 44b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Trnky za grunt 5 R.
Z toho dáno k obci zkoupených 1 R 20 gr, na zbor vrbecký dáno 1 R 20 gr, Barboře dceři Kuniné 1 R 20 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Trnky za g[runt] přijato 5 R.
Na zbor vrbecký od Jíry Tvrdoňového darovaných ostatek
15 gr, Barboře dceři Kuny svrchu psané dáno peněz na díl její 1 R 15 gr, k obci vrbecké zkoupených dáno 1 R 15 gr a Dorotě, manželce neb[ožtíka] Václava ut s[upr]a dáno 1 R 15 gr.
Václav napřed psaný zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 22 R 17 gr. To připadlo na Kateřinu dceru a na Dorotu manželku jeho, přijde na každého po 11 R 8 gr 4 1 den.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jíry Trnky za grunt přijato peněz ročních 5 R.

Z toho dáno na obec vrbeckou peněz skoupených 1 R 20 gr, Barboře dceři Kuniné na díl její 1 R 20 gr a Dorotě, manželce n[ebožtíka] Václava ut s[ur]a 1 R 20 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jíry Trnky přijato peněz za grunt 3 R 15 gr.
Vydáno z nich na obec vrbeckou 1 R 5 gr, Barboře dceři Kuniné na díl její 1 R 5 gr a Dorotě, manželce n[ebožtíka] Václava svrchu ps[aného] 1 R 5 gr.
Na ty 3 R 10 gr, kteréž sou letha 1615 Barboře dceři Kuniné a Dorotě manželce Václavové vypsané a nebyly jim vydané, jsou jim roku tohoto po sirotcích zběhlých položené a dané. A tak jest ve jménu poznamenáno, že jich JM Pán nebude žádnému více pokládati povinen.
Z těch 3 R 10 gr zanecháno na s[irotka] n[ebožtíka] Václava, dítě Dorotino 1 R 20 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Trnky přijato peněz ročních za grunt 5 R.
Vydáno z nich na obec vrbeckou 1 R 20 gr, Barboře dceři Kuniné vydáno 1 R 20 gr a Dorotě, manželce n[ebožtíka] Václava 1 R 20 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Jíry Trnky přijato za g[runt] 5 R.
Dáno z nich na obec vrbeckou 1 R 20 gr, Barboře dceři Kuninej dáno 1 R 20 gr a Dorotě, manželce n[ebožtíka] Václava do Lipova 1 R 20 gr.