Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci nebožtíka Mikuláše Onučky

f 110a

Jest jich kromě Jana bratra jejich, kterejž jest díl svůj vyzdvihl, ještě tři: Jíra, Kateřina a Anka.
Vyhledalo se jednomu každému spravedlnosti i po Martinovi, zemřelém bratru jejich, jakž níže poznamenáno stojí, toto:
Item Jírovi náleží 78 R 29 gr 5 den. Na to jest přijal
22 R 16 gr 2 den, dodati jemu se má na doplnění dílu jeho
56 R 13 gr 4 den.
Ten Jíra což mu se na díl jeho dodati přišlo, jest takový díl svůj všecken Vávrovi Šáchovi švagru svému za 12 R prodal. A tak on tu žádné spravedlnosti při právě více nemá.
Item Kateřině též náleží, co na díl její i po Martinovi bratru zemřelém přišlo, 78 R 29 gr 5 den. Na to jest přijala vinohrad od Jana bratra svého ve 40 R a hotových přijala 37 R.
f 110b
A tak obojího učiní i s tím vinohradem 77 R, dodati se příde k doplnění dílu jejího 1 R 29 gr 5 den.
Item Ance též náleží dílu jejího i po zemřelém bratru jejím Martinovi 78 R 29 gr 5 den. Na to přijala 41 R 10 gr, dodati se jí má na doplnění dílu jejího 37 R 19 gr 5 den.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 96 R 3 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jiříka Škulína 62 R. Na to jest zadržel tenž Jíra Škulínů 41 R a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Item na vinohradě Martina Hrajového v hoře Veselé na Kněždubsku náleží jim 8 R 15 gr. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
f 111a
Item na Janovi bratru svém mají převzatých peněz z dílů jejich 5 R 16 gr 1 den.
A při právě hotových býti má 20 R 1 gr 6 1 den.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 7 gr 6 den.

Letha [15]94 přijato od Jíry Škulína peněz purgkrechtních za grunt při Vánocích 6 R.
Též víceji položil na peníze zadrželé 5 R.
Ty jsou oboje do truhlice odvedené.
Více přijato od Martina Hrajového za vinohrad na Kněždubsku 8 R 15 gr ostatního.
Ty jsou přijaty a odvedeny do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového, jakž se v registřích těchto v tom statku na příjem i vydání zapsané najdou.
Z těch vyloženejch peněz dáno Ance na díl její 5 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato od Jíry Škulíny za grunth peněz purgkrechtních 6 R.

Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového 3 R, což týž nebožtík od Jíry, s[irotka] napřed psaného, skoupil.
Ance, sirotku napřed psanému, dáno na díl její, kteréž Jíra Těžký manžel její přijal, 5 R 23 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Škulíny peněz purgkrechtních 6 R.
Ance dáno na díl její, kteréž Těžký přijal, 3 R a do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového dáno 3 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Škulíny za grunth 6 R.
Z toho dáno Ance na díl její 3 R a do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového 3 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Škulíny 6 R.
Z toho dáno Anně na díl její 3 R a do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového 3 R.
Též přijato od Jíry Škulína na zadržalé peníze 2 R.
f 111b
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Škulína za grunt 6 R.
Z toho dáno do statku Vávry Šáchového 3 R, též dáno z dílu Anniného Jírovi Těžkýmu do Lipova 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kejchavky za grunt 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového dáno podli odvodu po s[irotku] zběhlým 2 R, Jírovi Těžkýmu dáno z dílu Anniného
2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kejchavky za grunt 3 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového skoupených od Jíry sirotka ut s[upr]a 1 R 15 gr, Jírovi Těžkýmu na díl Anny ženy jeho 1 R 15 gr.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kejchavky za grunt 2 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R a Kateřině též dáno na díl její 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kejchavky za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Ance na díl její 2 R a Kateřině 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kejchavky za grunt 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kejchavky za grunt 3 R.
Ty přijal Martin Lukšů na díl Anny manželky své.
Více dáno Martinovi na díl manželky jeho Anky vyšlé 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kejchavky za g[runt] 2 R.
Přijal je Martin Lukšů na díl ženy své.
Letha 1613 za fojta Jana Mikošového přijato od Mikuláše Kejchavky za grunt dvojích peněz po 2 R – 4 R.

Z toho dáno ostatek spravedlnosti Martinovi Lukšovýmu po Anně manželce jeho 23 gr 6 den.
Ostatek přijali nápadníci n[ebožtíka] Jíry Škulína neb jim z toho gruntu po něm peníze přišly.
Našlo se, že Anně přes díl jí náležející z tohoto statku jest předáno 1 R 5 gr. Ty jest Martin Lukšů manžel její zase navrátil.
Z toho dáno nápadníkům Jíry Škulíny 1 R, kterýž do statku tohoto přeplacen byl, a Martin Lukšů zůstává doložiti do tohoto statku 5 gr.