Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře

f 200a

K tomu statku jest sirotků 5: Jíra, Markyta, Anna, Zuzanna, Kateřina a Kuna macocha šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Mlejn zaplacený s vinohradem v Kraví hoře na Tasovsku prodán Jírovi synu jeho se třemi koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s 1 krávou, s 1 sviní a jiným hospodářstvím za summu 500 R.
Vinohrad druhý v Kraví hoře na Tasovsku zaplacený za 100 R.
Dluhu na Mikulášovi Královi 23 R.
Dluhu na Václavovi Šrámovitým a Janovi Kejchavkovi 3 R.
Na Jírovi Vaškových z Malý Vrbky dluhu 2 R.
Na Markytě Jakšových dluhu 5 R.
Vína 1 bečka za 48 R.
Peněz hotových 86 R.
Summa všeho statku 767 R.
Z toho statku tito dluhové zaplaceni jsou:
Na zbor vrbecký poručených 2 R.
Na pohřeb naloženo 4 R 26 gr.
Summa toho 6 R 26 gr.
Zůstává čistého statku 760 R 4 gr.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému na díl jeho po 126 R
20 gr 4 1 den.
f 200b
Jíra, sirotek svrchu psaný, ujal mlejn s vinohradem na Tasovsku a jinejmi věcmi, jakž nahoře psáno stojí, v summě
500 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 126 R 20 gr 4 1 den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 373 R 9 gr 2 1 den, placením od letha 1603 po 12 R. Rukoj[mě] při g[runtu] zapsáni.
Žita co na něj přišlo, totiž 1 bečka a 2 v[ědra], to jest také přijal.

Mikuláš Králů na díl Kateřiny manželky své přijal půl vinohradu na Tasovsku v 50 R.
Dluhu sobě srazil, což neboštíkovi Matějovi dlužen byl
23 R.
Peněz hotových přijal 15 R 24 gr 3 1 den.
Dluhu na Václavovi Šrámovitým a Janovi Kejchavkovi 1 R.
Žita což na něj přišlo, totiž 1 b[ečka] 2 v[ědra], jest také přijal.
Summa toho, což na díl své ženy přijal, 93 R 24 gr 5 1 den.
Zůstává se jemu dodati na doplnění dílu 32 R 25 gr 6 den.

Kuna macecha přijala na díl svůj půl vinohradu na Tasovsku v 50 R.
Peněz hotových přijala 15 R 24 gr 5 1 den.
Dluhu na Markytě Jakšových 5 R.
Žita což na ni přišlo, totiž 1 b[ečka] a 2 m[ěřice], to jest také přijala.
Summa toho, což ona na díl svůj přijala, 70 R 24 gr 5 1 den.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 55 R 25 gr
6 den.
f 201a
Markytě dílu jejího přijde 126 R 20 gr 4 1 den, též obzvláštně náleží jí za 11 m[ěřic] žita po 1 R 7 1 gr – 13 R 22 1 gr.
Anně dílu jejího přijde 126 R 20 gr 4 1 den, též obzvláštně náleží jí za 11 m[ěřic] žita po 1 R 7 1 gr – 13 R 22 1 gr.
Zuzanně dílu jejího přijde 126 R 20 gr 4 1 den, též obzvláštně náleží jí za 11 m[ěřic] žita po 1 R 7 1 gr – 13 R 22 1 gr.
Summa toho, což se napřed psaným sirotkům na díly jejich dodati má, 468 R 23 gr 4 1 den.

Ta summa náleží jim na těchto věcech:
Na Jírovi bratru jejich, což za mlejn dopláceti zůstává 373 R 9 gr 2 1 den.
Za 1 b[ečku] vína na obci vrbeckej 48 R.
Dluhu na obci na sůl půjčených 25 R.
Hotových peněz do truhlice vloženo 22 R 14 gr 2 den.
Summa toho 468 R 23 gr 4 1 den.

Tito dlužni sou za obilí prodané po 1 R 7 1 gr, samým sirotkům náležité:
Jíra Švehla za 2 m[ěřice] 2 R 15 gr, dal 1 R 24 gr.
Macek Slabých za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Markyta Jakšová za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Štěpán Šáchů za 1 1 m[ěřice] 1 R 2 gr.
Martin Košut za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Mikuláš Trubač za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Jan Kejchavka za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Jan Mrdinos za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr. f 201b
Thomáš Bartošků za 2 m[ěřice] 2 R 15 gr.
Jan Fiant za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Mikuláš Králů za 2 m[ěřice] 2 R 15 gr.
Martin Horčiců za 2 m[ěřice] 2 R 15 gr.
Mikuláš Němců za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Pavel Horčiců za 2 m[ěřice] 2 R 15 gr.
Jan Varisa za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Pavel Tomků za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.
Jíra ut s[upr]a mlynář za 11 m[ěřic] 13 R 22 1 gr.
Martin Krejčí za 1 m[ěřici] 1 R 7 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Klamby dáno Kuně macoše na díl její 5 R 20 gr.
Od Jíry Malového za mlejn přijato 12 R. Z toho dáno Anně na díl její 3 R, Mikulášovi Královi též 3 R.
Od obce vrbecké půjčených na sůl přijato 25 gr.
Z toho dáno Anně k svadbě 4 R 6 gr.
Za obilí z dluhů svrchu psaných přijato 5 R 18 gr.
Více přijato od Jíry Švehly za obilí 1 R 24 gr.
Z toho dáno Anně na díl její 10 R, Kuně mateři dáno na díl její 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Malového za vinohrad a mlejn 12 R. Z toho dáno Markytě na díl její 5 R.
Za obilí z dluhů zvyupomínaných přijato 10 R 21 gr.
Markytě dáno peněz hotových na díl její 15 R, Anně též dáno na díl její 15 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Anna a Zuzanna zemřely a dílův svých po sobě zanechaly, totiž Anna mimo prvnější jí vydání 108 R 7 gr 1 den a Zuzanna 140 R 13 gr 1 den, čehož učiní 248 R 20 gr. Ta summa připadla na Jíru bratra, Kateřinu a Markytu sestry jejich, přijde každému po 80 R 26 gr 5 den. Jíra sobě na mlejně svém srazil těch 82 R 26 gr 5 den.
f 202a
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Pavla Horčice za 2 m[ěřice] žita po 1 R 7 1 gr –
2 R 15 gr.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R 7 1 gr, též dáno Markytě na díl její 1 R 7 1 gr.
Od Jana Kejchavky přijato dluhu za obilí 1 R 7 1 gr.
Od Tomáše Bartoškového za obilí přijato 2 R 15 gr.
Markytě na díl její dány ty peníze, totiž 3 R 22 1 gr.
Od Jíry přijato za obilí 13 R 22 1 gr. Ty přijala Markyta na díl svůj.
Od Mikuláše Krále přijato za obilí 2 R 15 gr. Ty přijala Markyta na díl svůj.
Vyhledalo se, že ta večka vína napřed psaná jest prodána za hory a přijali za ni peníze Jan Matoušků, Pavel Jarošů, Martin Hudec, Mikuláš Škraba a Tomáš Horčica a jsou za nimi. Přijde na každého dáti za to víno po 9 R 18 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hudce na dluh za víno 4 R. Z toho dáno Kateřině 2 R, Markytě 2 R.
Z gruntu Tomáše Horčice přijato na dluh za víno 3 R. Z toho dáno Kateřině 1 R, Markytě 1 R, Kuně macoše dáno 1 R.
Od Jíry Malového přijato za mlejn 10 R. Z toho dáno Kateřině 3 R 10 gr, Markytě 3 R 10 gr a Kuně macoše též dáno
3 R 10 gr.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Petra Janíčkového na dluh n[ebožtíka] Mikuláše Petříkova za víno
9 R. Z toho dáno Kateřině 3 R, Markytě 3 R a Kuně macoše 3 R.
Z gruntu Tomáše Horčice přijato na dluh za víno 6 R. Z toho dáno Kateřině 2 R, Markytě 2 R a Kuně macoše 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Kačerového přijato na dluh za víno 5 R. Z toho dáno Kateřině 1 R 20 gr, Markytě 1 R 20 gr a Kuně macoše 1 R 20 gr.
Z gruntu Jana Matouškového na dluh za víno přijato 2 R. Z toho dáno Kateřině 20 gr, Markytě 20 gr, Kuně macoše 20 gr.
f 202b
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Male za mlejn 10 R. Ty přijal muž Markytin na díl její.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Petra Janíčkového na dluh za víno za neboštíka Mikuláše Škraby ostatek 18 gr. Z toho dáno Kateřině 6 gr, Markytě 6 gr a Kuně macoše též 6 gr.
Z statku n[ebožtíka] Martina Kačerového přijato ostatek dluhu za víno 18 gr. Z toho dáno Kateřině 6 gr, Markytě 6 gr a Kuně macoše 6 gr.
Z grunthu Jana Matouškového na dluh za víno přijato 3 R. Z toho přijal Markytin muž 1 R, Kateřině dáno 1 R, Kuna macocha 1 R.
Od Jíry Malového mlynáře přijato za mlejn a jiný statek
5 R. Ty přijal muž Markytin na díl její.
Z grunthu Tomáše Horčice přijato ostatek dluhu za víno
18 gr. Z toho dáno Kateřině 6 gr, Markytě 6 gr a Kuně macoše
6 gr.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Jana Matouškového na dluh za víno 4 R. Z toho dáno Kateřině 1 R
20 gr, Markytě 1 R 20 gr a Kuně macoše 1 R 20 gr.
Od Jíry Malového mlynáře za mlejn přijato 8 R. Z toho dáno dluhu na zbor 2 R, Markytě na díl její dáno 6 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Jana Matouškového, které položil Martin, 18 gr na dluh za víno ostatních peněz. A tak dluh doplacen.
Od Jíry Malového mlynáře přijato za mlýn 10 R. Z toho dáno Markytě na díl její 2 R 15 gr, Kuně macoše též na díl její 2 R 15 gr, Mikulášovi Královi na díl Kateřinin 5 R.
Více dáno těm nápadníkům z těch 18 gr každému po 6 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Malového za grunt 10 R. Z toho dáno jest Markytě na díl její 3 R 10 gr, Kuně macoše na díl její 3 R 10 gr, Kateřině na díl její 3 R
10 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Malového za mlejn a statek přijato 10 R. Z toho dáno Markytě na díl její
6 R, Kateřině dáno 2 R a Kuně macoše též dáno 2 R.
Jakož Kateřině dílu jejího i po sestrách zemřelých dodati a z statku tohoto vyplniti se ještě mělo mimo prvnější vydání

summy 84 R 11 gr 1 den, takové všecky peníze Mikuláš Král, manžel tejž Kateřiny, Jírovi Malovýmu za hotových 16 R 24 gr jest prodal. A tak táž Kateřina tu již nic více nemá. A Jírovi Malovýmu ty peníze na zaplacení mlejnu se vypisují.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jíry Malového za mlejn přijato peněz ročních i za statek 7 R. Z toho dáno Markytě na díl její, kteréž Václav muž její přijal, 5 R a Kuně macoše dáno 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Kubaně od Jíry Malového přjato za mlejn a statek peněz ročních 7 R. Dáno z nich Margetě na díl její, kteréž muž její přijal, 5 R a Kuně macoše vydáno 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jíry Malového za mlejn a za statek 7 R. Dáno z nich Margetě na díl její, kteréž muž její přijal, 5 R a Kuně macoše vydáno 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Jíry Malového za mlýn a statek 7 R. Dáno z nich Margetě na díl její, kteréž muž její přijal, 5 R a Kuně macoše vydáno 2 R.
Letha Páně 1623 za fojta Jana Markového jakož na tomto statku Kuně macoše mimo prvnější vybrání ještě zůstávalo dobrati 22 R 6 gr 6 den, ty jest prodal Jan Petelka na místě Kuny manželky své Janovi Halíkovi za 3 R hotových. A tak tu nic více nemá.