Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Janíčkového

f 264a

K tomu statku sou 2 sirotci: Martin, Zuzanna a Zuzannna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech takto:
Na gruntě 12 Jana Peprného zaplacených zůstává se 169 R, placením od letha 1613 po 6 R.
Na vinohradě v Staré hoře na Lipovsku zaplacených posledních peněz 10 R. Půjdou jim, až se předních peněz 45 R vyplatí.
Vína mladého 1 bečka prodána jest za 21 R 15 gr.
Peněz hotových našlo se 16 R.
Summa statku 259 R 15 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Jírovi Mezníkovi 2 R 27 gr.
B[ratru] Adamovi 1 R.
Matějovi Kubaňovi 1 R 10 gr.
Martinovi Lukaštíkovému 1 R.
Na zbor poručených 4 R.
Summa dluhů 10 R 2 gr.
Zůstává čistého statku mimo splacení všech dluhův 249 R
8 gr.
f 264b
Zuzanna, mateř těch sirotků, ujala grunt a na něm zaplacených peněz sobě srazila 43 R.
Achtel vinohradu v Staré hoře na Lipovsku, což na něm zaplaceného sobě srazila, totiž 10 R.
Peněz hotových vydáno jí 16 R 15 gr.
Summa co přijala na díl svůj 69 R 15 gr.
Zůstává se jí k doplnění dílu jejího 13 R 17 gr 2 1 den.

Martinovi dílu jeho náleží 83 R 2 gr 4 1 den.
Zuzanně tolikéž 83 R 2 gr 4 1 den.
Zuzanně podle poručenství otce jejího náleží jalovice, která zůstává při mateři její, tu jalovici vydati jí má, když k vdaní přijde.

Příjem a vydání:
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato po smrti neboštíka peněz hotových 16 R.
Za 1 bečku vína prodaného přijato 21 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhův svrchu psaných 10 R 7 gr.
Zuzanně hotových peněz vydáno na díl její, jak nahoře psáno 16 R 15 gr.
Do truhlice položeno na sirotky 10 R 23 gr.
Z toho dáno z dílů sirotčích od rozdílu 8 gr.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jana Peprnýho za grunt přijato 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jana Peprného přijato za grunt 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jana Peprného za grunt 6 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Jana Peprného za grunt přijato peněz ročních 4 R.