Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 S[irotek] n[ebožtíka] Pavla Halamy

f 182a

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotek jeden Jan a Zuzanna mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti na vinohradě v Slavkovské hoře na Lipovsku Tomáše Jančového summy 100 R.
To dělíc na dva díly, přijde každé[mu] na díl po 50 R.

Zuzanna mateř vinohrad ut s[upr]a koupila a dílu sobě na ně[m] 50 R srazila. Zuostává dopláceti sirotku 50 R, placením od letha 1601 podli hory práva po 4 R.
A mimo to náleží samé[mu] sirotku za 4 vědra vína prodaného 13 R. Těch 13 R má se platiti z vinohradu v Slavkovské hoře Thomáše Jančového.
Summa všeckej spravedlnosti samé[mu] sirotku náležitej učiní 63 R.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Tomáše Jančového na místě Zuzany ut s[upr]a ženy své za vinohrad 2 R.
f 182b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Jančového za vinohrad 2 R.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Jančového za vinohrad 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Jančového za Slavkovskou horu 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Jančového za Slavkovskou horu dvojích peněz 4 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Thomáše Jančového za vinohrad v Slavkovskej hoře 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového přijato od Thomáše Jančového za vinohrad v Slavkovské hoře 2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka přijato od Jana Vítkového na místě Tomáše Jančového za vinoh[rad] v Slavkovské hoře 2 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Vítkového na místě Tomáše Jančového přijato za vin[ohrad] v hoře Slavkovské 4 R.
Z toho vzal Tomáš Jančů peněz vydělaných 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Jíry Vítkového za vinohrad v hoře Slavkovské 4 R.
Z toho vydáno Tomášovi Jančovému vydělaných 2 R.
Jakož náleželo Janovi spravedlnosti 63 R, ta jest k ruce JM Páně jakožto po sirotku zběhlém obrácena. Z níž jest poraženo, co za JM Páněm na dluhu bylo 19 R 29 gr a ostatek se po letech vyzdvihovati má.