Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Sirotci nebožtíka Pavla Trubače

f 65a

Jest jeden Martin, ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Mikuláše Trubače bratra jeho 7 R 27 gr. Ta spravedlnost podle zápisu knih purkrechtních jak jíti má, se šířejí spravíš.
A mimo to při právě hotových jemu vyšlých zůstává 15 R
11 gr.
Jiné spravedlnosti jemu se jinde nenachází.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 4 gr 2 den.

Letha [15]94 přijato od Mikoláše Trubače za grunth peněz purgkrechtních 1 R.
Ta spravedlnost všecka téhož Martina, jsouc on sirotek zběhlý, na Jeho [Mil]ost Pána připadla. A jest z toho na Jeho [Mil]ost P[ána] odvedeno 15 R 11 gr a nápadníkům Jana Klamby též odvedeno 7 R 27 gr. A tak tu tenž Martin žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikuláše Trubače 1 R.
Ten jest podle odvodu nápadníkům Jana Klamby dán.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato na vyšlou spravedlnost 2 R.
Ty sou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klamby podli odvodu ut s[upr]a.
Těmto s[irotkům] má se z gruntu Mikuláše Trubačového vyplatiti ještě 5 R 27 gr. Ty náleží do peněz s[irotčích] vyšlých.