Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Šáchového

f 256a

K tomu statku jest sirotků 3: Jan, Pavel, Barbora a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 64 Pavla Klambového předních peněz náleží 66 R
15 gr, placením od letha 1608 po 5 R.
Na gruntě 51 Jana Tuřanského vyplacených peněz 75 R, placením po 6 R až se předních peněz nápadníkům Kavjákovým
77 R vyplatí.
Achtel vinohradu v Beraní hoře na Tasovsku zaplacený za
80 R.
Summa statku 221 R 15 gr.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde na každého po 55 R 11 gr
1 1 den.

Pavel ujal vinohrad na Tasovsku v Beraní hoře v dílu svém v 80 R.
Zuostává dopláceti 24 R 18 gr 5 1 den.
Janovi, Barboře, Kateřině díly jejich zouplna zuostávají každé po 55 R 11 gr 1 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Klambového za grunt 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R a manželu Barbořiné[mu] 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Klambového 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 1 R 15 gr a Barboře na díl její 1 R 15 gr.
f 256b
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Pavla Klambového za g[runt] 5 R.
Z těch dáno Janovi 1 R 15 gr na díl jeho.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Klambového za grunt 2 R.
Z toho dáno Barboře 1 R a Janovi též 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Klambového za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Barboře 2 R a Janovi 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Pavla Klamby za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány Kateřině, manželce neb[ožtíka] Pavla Kováře do Veliké Blatnice, který měl předtím za manželku Kateřinu, dceru neb[ožtíka] Štěpána Šáchového, a tato Kateřina živobytím jej přečkala. A tak bude ten díl po Kateřiny, dcery neb[ožtíka] Štěpána Šáchového, náležeti bude té Kateřině neb[ožtíka] Pavla Kováře z Blatnice s dítkami jejími s ním splozenými.

Jakož náleželo Kateřině napřed psané, manželce Pavla Kováře jinak Vodičky z Veliké Blatnice, na gruntě Ondry Tuřanského
29 R, ty jest prodal Ondrovi Tuřanskýmu za hotových 1 R 18 gr.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka Pavel Klambík položil za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině nebo Pavlovi Vodičkovi, manželu tej Kateřiny, na díl její 1 R, Janovi 15 gr a Barboře 5 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Pavla Klambíka přijato peněz ročních 2 R.
Dáno z nich Kateřině 20 gr, Janovi 20 gr a Barboře též
20 gr.