Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Krále

f 238a

K tomu statku jest sirotkův 2: Václav, Markyta.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na achteli vinohradu na Lipovsku v Slavkovské hoře Mikuláše Varadíka předních peněz 80 R. Závdanku dáti má 4 R a platiti podle ourody od letha 1607 po 4 R.
Na vinohradě Tomáše Krále v Slavkovské hoře na Lipovsku
5 R, placení podle ourody od letha 1607 po 1 R.
Za 5 věder vína prodaného utrženo 10 R 15 gr.
Za 1 kadečku prodanou přijato 1 R.
Summa 93 R 5 gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 48 R 7 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za 5 věder vína prodaného 10 R 15 gr.
Od Mikuláše Varadíka peněz ročních přijato 8 R.
Za kadečku prodanou přijato 1 R.
Z toho zaplaceno z dílů sirotčích Varisovi za víno 12 gr.
Písaři dáno od rozdílu statku 8 gr.
Mikulášovi Králových z poručení p[ana] ouředníka půjčeno těchto sirotků 13 R 25 gr. Oplatiti má o posudku letha 1608
6 R, 1609 6 R a 1610 1 R 25 gr.
f 238b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Varadíka za grunt a vinoh[rad] 2 R.
NB. Jakož náleželo Václavovi dílu jeho 47 R 27 1 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo 7 R, ostatek po letech jíti má. Act[um] za fojta Jana Miklošového letha 1613.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Varadíka za vinohrad v Slavkovské hoře na Lipovsku přijato 4 R.
Letha výš psaného od Mikuláše Krále na dluh přijato 2 R
15 gr.
Těch 6 R 15 gr půjčeno jest ku potřebě Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Varadíka za vinohrad na Lipovsku v Slavkovské hoře přijato 2 R.
Též se našlo, že Thomáš Král za vinohrad v Slavkovské hoře za rok 1613 položil 2 R.
Ty 2 R sou též ku potřebě Jeho [Mil]osti Páně půjčeny.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka od Mikuláše Varadíka za vinoh[rad] na Lipovsku v Slavkovské hoře přijato 2 R.
Od Thomáše Krále za vinoh[rad] v Slavkovské hoře 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcova od Mikuláše Varadíka za vinohrad na Lipovsku v hoře Slavkovské přijato 4 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.

Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Tomáše Krále za vinohrad v hoře Slavkovské ostatních 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Od Mikuláše Varadíka za vinohrad v hoře Slavkovské na Lipovsku přijato peněz 4 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
A jakož jest zůstávalo těchto sirotků za JM Pánem vyšlé spravedlnosti 5 R, ty sou sražené po Václavovi zběhlém.