Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

pro snadší vyhledání sirotkův a spravedlnosti jejich
dědiny Kněžduba
založená v pondělí po třetí neděle v postě
letha 1594

S[irotci] n[ebožtíka] List

1 Si[rotci] ne[božtíka] Martina Švirgy ......... 1
2 Si[rotci] ne[božtíka] Jíry Fojtového ......... 7
3 Si[rotci] ne[božtíka] Pavla Ujčíkového ....... 11
4 Nápadníci n[ebožtíka] Staňka Fojtového ....... 14
5 Nápadníci n[ebožtíka] Martina Belfového ...... 15
6 Nápadníci neb[ožtíka] Martina Mokroše ........ 16
7 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy ......... 18
8 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Holého ............ 20
9 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Jursového ....... 21
10 Nápadníci n[ebožtíka] Pavla Jursového ........ 22
11 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kuše ............. 23
12 Jakuba Kazihracha ............................ 28
13 Mikuláše Ševce ............................... 34
14 Jana Tuhého .................................. 40
15 Filipa Štefkového ............................ 43
16 Šimona Hasáka ................................ 47
17 Ambry Jursového .............................. 52
18 Lukáše Hubkového ............................. 53
19 Jana Měkýho .................................. 58
20 Pavla Duchoňkového ........................... 60
21 Nápadníci n[ebožtíka] Pavla Beby ............. 67
22 Nápadníci n[ebožtíka] Vojtka Halíka .......... 68
23 Staňka Kalouska .............................. 72
24 Michala Zajíčka .............................. 78
25 Petra Beby ................................... 81
26 Šimka Vlčijového ............................. 83
27 Jíry Formánka ................................ 86
28 Vávry Jana Malého ............................ 90
29 Šimka Šedivého ............................... 92
30 Václava Maleny ............................... 95
31 Václava Holuše ............................... 102
32 Matouše Trnkového [jest z zadu – statek 51] .. 104
33 Martina Hlubockýho ........................... 107
34 Pavla Pališového ............................. 112
35 Anka, dcera Marušenej ........................ 118
36 Mikuláše Křižanova ........................... 120
37 Vaška Mokrého ................................ 127
38 Martina Plachého ............................. 130
39 Jana Papáše .................................. 134
40 Sepsání statku n[ebožky] Anny Čabatky ........ 142

41 Havla Havelky ................................ 149
42 Jana Chudého ................................. 154
43 Martina Pulce ................................ 158
44 Bartoně Tomanového ........................... 166
45 Vaňka Šmatláně ............................... 171
46 Jiříka Slováka ............................... 175
47 Martina Jursového ............................ 181
48 Matouše Hlaholy .............................. 186
49 Martina Košíka ............................... 188
50 Staňka Kyselového ............................ 191
51 Matouše Trnky ................................ 195
52 Macka Tesaře ................................. 197
53 Mikuláše Žahúra .............................. 199
54 Jana Miláčka ................................. 201
55 Jana Rybeckého ............................... 202
56 Jíry Klokočky ................................ 204
57 Tomáše Jurdalového ........................... 206
58 Jana Trnky ................................... 208
59 Jíra Kolářových .............................. 210
60 Bartoně Horčice .............................. 211
61 Jíry Švirgy .................................. 212
62 [neuvedeno]
63 Martina Ondračkového ......................... 215
64 Václava Rozšejdy ............................. 221
65 Václava Černocha ............................. 224
66 Matyáše Havelkového .......................... 227
67 Valka Poláka ................................. 230
68 Vávry Olšanského ............................. 231
69 Martina Slíška ............................... 232
70 Bartoně Žáčka ................................ 235
71 Jana Přijela ................................. 237
72 Jana Navrátila ............................... 241
73 Jana Zemka ................................... 245
74 Jíry Polešáka ................................ 249
75 Mikuláše Šumického ........................... 252
76 Martina Lopašovského ......................... 255
77 Matěje Majůvky ............................... 259
78 Martina Šmatláně ............................. 262
79 Jíry Lopašovského ............................ 266
80 Martina Horáčka .............................. 268
81 Jana Hambálka ................................ 273
82 Ondry Beby ................................... 277
83 Vávry Kotvanového ............................ 280
84 Anny Žáčkové ................................. 283
85 Šimka Vlčajového ............................. 286
86 Jíry Kuše .................................... 288
87 Jana Severy .................................. 292
88 Bartoně Remše ................................ 294

89 Jana Kalouska ................................ 298
90 Jíry Kolářového .............................. 302
91 Mikuláš Struhaře ............................. 304
92 Daniele Mokroše .............................. 305
93 Mikuláše Šimunce ............................. 307
94 Ondry Lopašovského ........................... 310
95 Jana Švirgy .................................. 312
96 Vaňka Halíkova ............................... 317
97 Prokše Kosrby ................................ 318
98 Mikuláše Vitošového .......................... 321
99 Mikuláše Ondračky ............................ 324
100 Jana Slížka .................................. 330
101 Jana Hanáka .................................. 333
102 Václava Ďatlového ............................ 336
103 Adama Biskupského ............................ 338
104 Jíry Plachého ................................ 340
105 Jana Páníčka ................................. 341
106 Jíry Podhorského ............................. 342
107 Barbory po n[ebožtíku] Jiříkovi Valném ....... 343
108 Jakuba Polácha ............................... 345
109 Václava Lahvičky ............................. 346
110 Jana Lišky ................................... 347
111 Václava Šimunce .............................. 348
112 Jana Janulky ................................. 354