Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Ondry Juračova

f 111a

Ten Ondra výš psaný podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 193 majíc grunth svůj za 41 zl 15 gr ukoupený vyplnil na něj do letha [15]93 peněz purkrechtních i s tím, což n[ebožtík] Jan Jurač otec jeho za živobytí svého vyplatil, 39 zl. A ještě za něj do letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává nápadníkům po nebožt[íku] Thomášovi Zvedinosovi zůstalým 2 zl 15 gr.
Rukojmě Kuba Hedbávný, Vaněk Ocásků, Lukáš Supů a Vaněk Zdeněk R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Ondry Juračového za grunth 2 zl 15 gr. Odvedeny do truhlice sirotčí.
A již ten grunth má zúplna zaplacenej.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala podle rozdílu statku n[ebožtíka] Ondry Juračového Zuzanna, vdova po něm zůstalá, koupila grunt ze čtvrtí roli a s půl achtelem vinohradu v Dolní hoře za summu 104 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 18 zl 5 gr a dluhův lidem zplatila 13 zl 2 gr. A tak zůstává mimo to dopláceti samým sirot[kům] a pastorku 72 zl 22 gr placením od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Kopřivů, Jan Kvizín, Martin Hrubý, Jíra Holenka, Pavel Tomášů, Beneš Holý S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila Zuzanna Juračová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Zuzanna Juračová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 2 zl.
f 111b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Zuzana Juračová prodala grunth se čtvrtí roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, železy a jiným hospodářstvím Janovi synu svému za summu 160 zl bez závdanku, placením od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů, Jan Zvedinosů, Mikuláš Janíčků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] položil Jan Jurač za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jurače 2 zl.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránou i ze vším ozimým osetím, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Juračovým, Janovi Mitáčkovi za summu 80 zl. Závdanku dal 10 zl, z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového 6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jurače 4 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Pavel Tomášů, Mikuláš Mokrých, Jan Jakšů S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží těmto:
Pavlovi n[ebožtíka] Ondry Juračového 35 zl.
Václavovi bratru jeho též 35 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Mitáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Mitáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Mitáčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračovýho 3 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položilJan Mitáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 6 zl.
f 112a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového za 2 leta 5 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Mitáčků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračové[ho] 3 zl.

Pusté