Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunth Pavla Koláře

f 471a

Ten Pavel Kolář má grunth z půl lánem roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 103 vyfrejmarčený z Vaňkem Fňukalovým, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá.
A majíc týž Pavel Kolář podle frejmarku Vaňkovi Fňukalovýmu 20 zl přidati, ty jest jemu zouplna zaplatil.
A tak grunth svůj zaplacený má.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Pavel Kolář prodal grunt svůj ut s[upr]a z půl lánem roli, z jedním koněm, vozem, pluhem Martinovi Štěrbovýmu (a přidal jemu 4 honce žita osetého) za summu 100 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Štěrbů, Řehoř Mrákotínský, Jan Sup, Jíra Kazička S.R.S.A N.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Martin Štěrba zase tento grunt Pavlovi Kolářovi navrátil a on jej prodal z půl lánem roli, z jedním koněm, vozem, pluhem a bránou Václavovi Krupicovi za summu 120 zl bez závdanku a přidal jemu k tomu čtvery hony žita a štvery hony ovsa, platiti má od letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikoláš Mirošovský, Mikuláš Rabáčků, Jan Štěpánů S.R.S.A.N.
f 471b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Pavel Kolář když Václav Krupička z toho gruntu ušel, zase [jej] přijal a prodal jej s jednou čt[vrtí] roli Jurovi Hašašovi za hotových 7 zl a druhú čt[vrt] roli k svému gruntu Pavel Kolář obrátil. Odevzdán ten grunt za volný a svobodný Jurovi Hašašovi. Rukojmě za opravu a odbývání povinností panských Vaněk Petrů a Daněk Holý
S.R.S.a N.

Pusté

Na dvý rozdělen ten grunt

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt polovici ze čtvrtí roli Jurovi Budínkovi za summu 24 zl, placení po 2 zl komu náležeti bude. Jiřík Machula a Jan Tuřanský jsou rukojmě za povinnosti panské a obecní i placení kruntu SRSAN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že neboštík Pavel Kolář zemřel a Pavel Měsíček pojmouce neboštíka Kateřinu dceru vlastní. Tak ten grunt ze čtvrtí roli Pavel Měsíček má zouplna docela zaplacený [a] v ničemž nezávadný.

Letha 1645 za purgmistra Mikuláša Blanařového tenž purgkmistr z ouřadem prodali tenž g[runt] ze čt[vrtí] roli Tomášovi Pochopovi za 24 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. R[ukojmě] Martin Budínek a Jan Zálešák SRSaN.

Tato pak odevzdávka neplatí nic, nýbrž se najde při předcházejícím gruntě 47.