Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Tomáše Srnového

f 741a

Letha Páně 1586 ve středu po s[va]tý Dorotě podle regimentu letha [15]85 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného prodán jest grunth se čtvrtí roli, po nebožtíkovi Vaňkovi Dřímalovi zůstalý, Thomášovi vejš psanému za 70 zl.
Za kderýž jest od vejš psaného leta až do letha [15]89 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 18 zl a ještě dopláceti zůstává 52 zl. Na to jest do letha [15]93 zadržel 16 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 4 zl –
36 zl. Ta summa náleží sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Dřímalového.
Rukojmě Petr Obujse, Matěj Hanáček a Václav Lazebníků
R.S.N.
Letha [15]95 položil Tomáš Srnů za grunth 3 zl.

Leta [15]97 prodán grunt po n[ebožtíku] Tomášovi Srnovým ze čtvrtí roli, z osetím 2 honce, 1 krávou, 2 sviněmi, lože šatů i jiným hospodářství[m], kteréhož dosti málo bylo, Janovi Kuchyňkovi za 58 zl. Místo závdanku položil ročních peněz 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Větrů, Jíra Buchta, Matěj Skalička, Jíra Polichenský S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Srnových na posledních penězích 9 zl.
f 741b
Leta 1598 Jan Kuchyňka prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Hoškovému bez závdanku za summu 55 zl, platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zoubek, Macek Skočovský, Jan Ravas S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Hošků za grunt svůj 3 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Hošků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Hošků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hošků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl
15 gr.
Též položil ještě k tomu 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
1 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Jan Hošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Hošků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového trojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hošků položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Hošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2 zl.

Pusté