Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunth Blahy Kmenta

f 221a

Ten Blaha vejš psaný má grunth od Jana Kopřivy, totiž podsedek podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 83 ve 32 zl.
Na kderémž již ten Blaha vyplaceného do letha [15]93 má
16 zl a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 2 zl – 16 zl.
Osobám níže psaným, a to takto:
Item Mikulášovi Votickému 10 zl.
A Ondrovi Hojdovi 6 zl.
Rukojmě Mikuláš Zdeňků a Petr Zdeňků R.S.A.N.
Ten Blaha Kmentů 10 zl vejš dotčených od Mikuláše Votického za 2 vědra vína skoupil. A tak má grunth svůj zaplacenej.
Letha [15]96 položil Blaha Kmenth Ondrovi Hojdovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Blaha Kment Ondrovi Hojdovi 2 zl.
Leta [15]98 položil Blaha Kment za grunt svůj ostatních peněz 2 zl.
Ty zuostávají při právě velický[m], kdo k nim n[ápadníci] Hojdovi spravedlnost míti bude, mají se jemu dáti. Z toho dáno strejcom téhož Hojdy, neb sou k tomu spravedlnost ukázali, totiž ty ut s[upr]a 2 zl.
A tak má grunt Blaha Kment zaplatcený.
f 221b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Blaha Kment prodal grunt svůj Mikulášovi Krčmovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu Blaha Kment a Mikuláš Košťál
S.R.S.a N.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krčma prodal ten grunt zase Janovi Martina Halíkova za 30 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janíků a Vaněk Petrů SRSAN.
Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Martina Halíka položil za grunt Blahovi Kramlovi peněz 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na tomto gruntě k dobírání Blahovi Kramlovi 25 zl, ty jest prodal obci velické za hotových 5 zl 20 gr. A tak ten Blaha Kraml tu již nic více nemá.
Téhož letha Jan Martina Halíka položil obci velické 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Martina Halíka položil za gr[unt] obci velické 2 zl.

Pusté