Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Kašpara Nedvěda

f 141a

Letha Páně 1591 Kašpar vejš psaný koupil grunt se čtvrtí roli, kterýž od mnoha leth pustý byl, podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 125 za summu 26 zl bez závdanku.
Od letha vejš psaného [15]91 položil 2 zl a letha [15]92 a letha [15]93 zadržel 4 zl. A ostatek dopláceti zůstává sirotku ne[božtíka] Matouše Skaličky od letha [15]94 při Vánocích po
2 zl – 20 zl.
Rukojmě Vaněk Ocásků, Martin Rabáček, Mikuláš Škrobených
R.S.A.N.
Letha [15]94 přijato od Kašpara Nedvěda za grunth 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
A aby grunth pustý nezůstával, puštěno jemu placení za tejž grunth od letha [15]95 po 1 zl.
Letha [15]95 položil Kašpar Nedvěd za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Kašpar Nedvěd za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Kašpar Nedvěd za grunt svůj 1 zl.
Leta 1598 položil Kašpar Nedvěd za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Kašpar Nedvěd za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matúše Skaličky 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Kašpar Nedvěd za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky 1 zl.
f 141b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Kašpar Nedvěd za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 20 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Kašpar Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Kašpar Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Kašpar Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Kvizín na místě Kašpara Nedvěda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Kvizín za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Kvizín za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položila Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Kvizínovi, za g[runt] 2 zl
15 gr. Vydány jsou na nápadníky po s[irotcích] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky pozůstalé.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Anna zůstalá vdova položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky
1 zl.
Pusté