Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunth Pavla Pavelky

f 11a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 104 Pavel vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli i se vším hospodářstvím, což se při témž gruntě našlo a toho času k němu přináleželo, též s půl achtelem vinohradu po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi zůstalý za summu 120 zl.
Na kderýž jest do letha [15]91 vyplnil závdanku a peněz purkrechtních i z poraženým dílem Mandy manželky své 62 zl
26 gr 4 den. A ještě dopláceti zůstává 57 zl 3 gr 3 den. Na to jest letha [15]92 a letha [15]93 zadržal dvojích peněz ročních 8 zl. A tak mimo ty zadržalé dopláceti má při Vánocích od letha [15]94 po 4 zl – 49 zl 3 gr 3 den.
Ta summa, kteráž se s téhož gruntu ještě dopláceti má, náleží i s těmi 8 zl zadržalými osobám těmto:
Item Václavovi, synu n[ebožtíka] Vaňka Ratajovýho náleží mimo to, což mu prve na díl jeho s poručení vrchnosti vydáno, ještě 3 zl 12 gr 4 den.
A nápadníkom po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi též náleží:
Item Markétě 25 zl 10 gr 3 den.
Item Zuzanně 28 zl 10 gr 3 den.
Rukojmě Martin Škopů, Ondra Juračů, Jan Supů, Thoman Smolínský R.S.N.
f 11b
Letha [15]94 položil Pavel Pavelků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou do sirotčí truhlice vloženy.
Item Václavovi, synu Vaňka Ratajovýho 3 zl 12 gr 4 den a nápadníkom Vaňka Ocáska 17 gr 3 den.
Ty tři zl 12 gr 4 den sou vydány Václavovi, synu Vaňka Ratajova. A tak tu nic více nemá.
A nápadnici Vaňka Ocáska Magetě dáno 17 gr 3 den.
Letha [15]95 Pavel Pavelků měl z gruntu svého Zuzaně napřed psané vyplniti 28 zl 10 gr 3 den. Za takových 28 zl dal Ondrovi Jiračovi muži Zuzaninému vinohrad v Dolní hoře, tak jakž o tom v knihách horenskej[ch] v listu 242 položeno najdeš, odvedl. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává Margetě napřed psané 25 zl 3 gr 3 den.
Letha [15]95 položil Pavel Pavelků za grunth 2 zl. Ty sou vydány nápadníkuom po Margetě vejš psané.
Letha [15]96 položil Pavelka nápadníku po Margetě za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Pavelků za grunt svůj nápadníkům po Margetě 2 zl.
Leta 1598 položil Pavel Pavelků po Margetě ut s[upr]a Janovi Supovi za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Pavel Pavelků za grunt svůj nápadníkům po Margetě 2 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel Pavelků za grunt nápadníkom po Margetě 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel Pavelků za grunt nápadníkům Markytiným 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Pavelka za g[runt] 1 zl. Ty vzal Jan Pivko, nápadník Markytin.
f 12a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Pavelků za grunt 2 zl. Z toho vzal Jan Pivko 15 gr a Jan Supů 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel Pavelka za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Janovi Pivkovi 1 zl a Janovi Supovi 1 zl.
Pustý

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Šimon Pavelků ujal ten pustý grunt, aby jej sobě stavěl a roboty i jiné povinnosti z něho odbýval, jakž JM Pánu, tak i obecní. A cožkoli jiní nápadníci na tom gruntě měli, to sou tomu Šimkovi pustili. A tak Šimek bude míti grunt ten zouplna zaplacený.
Jest mu puštěna lhota do 3 let pořad zběhlých.

Pusté