Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Grunt Jíry Jankového

f 981a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 40 Jíra vejš psaný koupil grunt se čtvrtí roli, s kderéhož Martin Majatů pryč utekl, od Doroty Petlejšky za 20 zl.
Téhož leta vejš psaného položil Jíra závdanku tejž Dorotě
1 zl 15 gr a ostatek 18 zl 15 gr od letha [15]94 při Vánocích doplatiti má po 1 zl 15 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Martinovi Vranovi do Javorníka podle přípovědi na týž peníze učiněné 1 zl. Kterýž se jemu při Vánocích letha [15]94 položiti má.
Item Dorotě Petlejšce 17 zl 15 gr. Ty jí jíti mají takto: letha [15]94 15 gr a od letha [15]95 pořadně po 1 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Jíra Jankových za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl 15 gr. Z toho dáno Martinovi Vranovi 1 zl
a Dorotě Petlejšce dáno 15 gr.
Jakož jest Dorotě Petlejchové na tom gruntě náleželo spravedlnosti 17 zl, táž jistá Dorota umřela, spravedlnost její na Bětu, sestru vlastní týž Doroty připadla. A Janík Vachounů, muž té Běty, jest takovou spravedlnost všecku Jírovi Janíkovýho za 2 zl prodal.
A tak má podsedek svůj zaplacený.
f 981b
Letha [15]96 Jíra Janíkových ten jest prodal grunth svůj Martinovi Matouškové[mu] za 2 zl hotovejch peněz. A tak má grunth zaplacenej. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Jan Myjavský, Jíra Bobek R.S.N.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Matoušků prodal podsedek ze čtvrtí roli Martinovi Plachých za summu
4 zl. Závdanku jemu dal 15 gr, ostatek platiti má od letha 1604 po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Matulíčků, Jan Kousalů S.R.S.A N.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Plachých, prodala podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Hlavatýmu za summu 15 zl. Závdanku jí dal 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bílých, Jíra Ďaďa S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Hlavatý za grunt 15 gr. Dány jsou do truhlice sirot[čí] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mathouškového.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položila Kateřina, vdova neb[ožtíka] Mikuláše Hlavatého, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matuškové[ho] 15 gr.

Letha 1611 purgkmistr a starší veličtí prodali ten podsedek ze čt[vrtí] roli a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Bednář[ovi] z dědiny Hežovic za summu 15 zl, platiti jej má po 1 zl do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Strava a Kuba Zálešák S.R.S.a N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jan Bednář za g[runt] 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bednář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškova 1 zl.

Pusté
f 982a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho týž purgkmistr a ouřad prodali ten grunt pustý ze čtvrtí roli Pavlovi Bučkovi za summu 6 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské odbejvání Jan Bačaný, Václav Krupice SRSN.

Pustý