Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jana Útulných

f 541a

Letha Páně 1572 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 117, že jest ten Jan výš psaný koupil grunth po ne[božtíku] Mikulášovi Štěrbovi zůstalý za summu 128 zl.
I nachází se, že jest za ten grunth do letha [15]93 vyplnil 97 zl 6 gr a tak ještě za něj dopláceti zůstává 30 zl 24 gr osobám níže psaným:
Item Martinovi, sirot[ku] po ne[božtíku] Mikulášovi Štěrbovi zůstalému 14 zl 12 gr.
Item Jírovi, Kači, Kuně, bratru a sestrám téhož vejš psaného Martina, náleží jim společně 5 zl 12 gr, na každú osobu po 1 zl 24 gr.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Matěje Blanaře též náleží 10 zl 15 gr. Ta všecka summa za tím Janem Útulných do letha [15]93 zadržalá zůstává.
Rukojmě Matěj Hudců, Petr Tomšů a Vávra Řidků R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Jana Útulných peněz purkrechtních na ty zadržalé, jakž svrchu dotčeno 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha 1595 položil Jan Outulný na peníze zadrželé za grunth 1 zl 15 gr. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Jan Útulný za grunth 1 zl.
Martina Štěrbového nápadníci ti prodali peníze vejš psaný Janovi Útulné[mu] 14 zl 12 gr. A tak oni tu nic více nemají.
f 541b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož náleželo Jírovi, Kači, Kuně, sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby 5 zl 12 gr, takové peníze sou Janovi Outulnému odpustili. A mimo to bude povinen Jan Útulný nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Blanaře ještě zaplatiti 6 zl. Ty jest jim dávno zadržel.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Útulný prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Větrovému za summu 7 zl hotových. A tak zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jan Tomášů a Jan Nezdenský S.R.S.N.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Pavel Větrů prodal podsedek ze čtvrtí roli Tomášovi Matěje Černých za
31 zl 20 gr. Ty peníze Tomáš Matěje Černých srazil sobě za podsedek poloulání Pavla Větrového a tak má zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jan Bílý, Jíra Ďadů SRN.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky Tomáš Matěje Černých majíc tento grunt zaplacený, prodal jej zase Jírovi Dřímalovýmu za hotové peníze, totiž 2 zl. A tak jej má Jíra Dřímalů zaplacený a za volný a svobodný odevzdaný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Tomáš Černý, Václav Kobza SRSN.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Dřímalů majíc ten grunt zaplacený, prodal jej Martinovi, synu n[ebožtíka] Jana Plškového, za hotových 2 zl. A tak týž Martin má ten gr[unt] zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Masař a Jíra Dřímal SRSAN.

Pusté
f 542a
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest po Matoušovi Šubatovském grunt ze čtvrtí roli za summu 8 zl Janovi Kolářovi, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Mikuláš Babirád a Jan Babirád SRSN.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule jest ten zvrchu psaný grundt ze čtvrtí roli prodán Pavlovi Škromachovi za summu 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravy gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Kuchyňka a Pavel Machula SRSaN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerka ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli, kterou Pavel Škromach v kupu měl, prodali ouřad Václavovi Srnovému za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. Martin Kazička a Pavel Škromach S.R.S.A N.