Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunth Martina Mikového

f 691a

Ten Martin má grunth, kterýž jest neboštík Adam Lučínů náměstek jeho za 17 zl koupil, tak jakž zápis kněh starých purkrechtních v listu 70 šíře obsahuje.
Na kderémž dílu Zuzanny manželky své ten Martin 8 zl sobě srazil a dopláceti za něj ještě zůstává 9 zl. Náleží z nich Janovi Ďatlovu do Vrbky 1 zl a Kateřině, nápadnici Adama Lučína též náleží 8 zl. Ty jí má od letha [15]94 při Vánocích pokládati po 1 zl.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Vaněk Dřímalů a Jan Kulhánek R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Miků za poodsedek 1 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Martin Miků za podsedek 1 zl.
Letha [15]96 položil Martin Mikových za grunth 1 zl. Ty tři zlatý sou dány Kateřině nápadnici.
Leta [15]97 položil Martin Miků za grunt Kateřině Lučínové 1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Miků za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Kateřina Lučínová.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Miků za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává připrávě. Přijal jej Mik[uláš] Ševčíků.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Miků za g[runt] 1 zl. Ten zůstává při právě. Přijal jej Mik[uláš] Ševčík.
f 691b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Miků za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Adama Lučína 1 zl. Ten zůstává při ouřadu. Přijal jej Mik[uláš] Ševčíků.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Miků za g[runt] Mikulášovi Řehákovi, nápadníku n[ebožtíka] Adama Lučína 1 zl.
A tak má g[runt] zouplna zaplacený.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan, syn n[ebožtíka] Martina Miky, maje nápad na tom gr[untě] prodal jej Ondrovi Kročitému za 6 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gr[untu], povinnosti panské i obecní odbejvání Jan Jakšů a Jan Bílý SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Ondra Kročitý položil za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, syn neboštíka Martina Miky.
Pusté