Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunth Jana Plškového

f 561a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 43 ten Jan vejš psaný koupil jest grunth svůj s půl lánem roli a s jiným k tomu příslušenstvím za summu 100 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]91 vyplnil 69 zl 10 gr a ještě od letha 1592 dopláceti má
30 zl 20 gr při Vánocích po 4 zl.
Item sirotkům ne[božtíka] Matěje Blanaře 15 zl 10 gr a Anně Duných do Pavlovic též náleží 15 zl 10 gr.
Rukojmě Tomáš Ležakujů, Jan Pikna, Mikuláš Ohuma, Mikuláš Lučín, Jan Zezhule, Matěj Karasů, Thobiáš Oulehlů, Martin Miklů, Šimek Formánek, Matěj Kozub R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Plšků peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Anně Duných do Pavlovic 2 zl a 2 zl složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jan Plšků za grunth peněz ročních
4 zl. Z toho složeno do truhlice si[rotčí] na sirotky Blanařovy
2 zl a Anně Duných též tam zůstává 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Plšků za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Plšků za grunt peněz 4 zl. Z toho dáno do Pavlovic Anně Duný 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Blanařovým necháno v truhlici 2 zl.
f 561b
Leta [15]98 položil Jan Plšků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 2 zl a Anně Duných do Pavlovic náleží 2 zl. Ty zuostávají při právě.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Plšků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 2 zl a Anně Duných do Pavlovic náleží 2 zl. Ty zůstávají při právě.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Plšků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 2 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt s půl lánem roli, s vinohradem v Ležhoře, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Plškovi, Kateřině manželce jeho za summu 240 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 40 zl 4 gr ½ den a závdanku položiti má 16 zl
20 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Martin Miklů, Vaněk Drahotoužský, Pavel Větrů, Jan Měsíček, Martin Pavlů, Martin Sanitrník, Mikuláš Čejků S.R.S.A N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Kateřina Plšková na závdanek ut s[upr]a Anně Duných do Pavlovic ost[atní] 1 zl 10 gr. Zůstává dodati závdanku 15 zl 10 gr. Ten závdanek položil a dluhy ním zaplatil.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav Hobža za g[runt] na místě Kateřiny ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav Hobža za g[runt] 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře ostatních 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 3 zl 5 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Václav Hobža za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 6 zl.
Puštěno mu na placení, poněvadž vinoh[rad] od gruntu jest odňat, po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Hobža za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.
f 562a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Hobža za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Hobža za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Hobža za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 8 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Hobža položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 3 zl.

Pusté

Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin Chudý od svrchu psaného poloulání ujal k podsedku svému jednu čtvrt roli.