Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunth Jíry Baťového

f 481a

Letha Páně 1589 podle smlouvy učiněné a v knihách purkrechtních starých prostředních v listu 109 zapsané majíc výš psaný Jíra grunth z půl lánem roli, s kderéhož podle tej smlouvy povinen jest Martinovi Buláčkovi vyplatiti 47 zl.
Na kderejž jest jemu podle téhož zápisu 7 zl 15 gr vyplnil a ještě témuž Martinovi dopláceti dlužen zůstává 39 zl 14 gr. Ty jest jemu povinen od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl pokládati.
A jakož jest mu od letha napřed psaného [15]89 po 4 zl 20 zl do letha 1593 vyplniti měl i nevyplnil, toliko 7 zl 15 gr, jakž napřed dotčeno. A to z příčiny tej, že téhož Martina při sobě choval a jej stravou opatroval, a tak nebude povinen, jakž nahoře položeno, teprva od letha [15]94 platiti.
Rukojmě Mikel Ohuma, Tomek Klučů, Jíra Karasů, Macek Černých R.S.N.
Ten hospodář nedávno umřel a manželka po něm pozůstalá zůstanouc s dítkami malými, nemá odkud vzíti peněz ročních. Má se do čtvrth letha vdáti nebo grunth osaditi, aby se odtud peníze roční z závdanku vyplnily.
f 481b
Letha Páně 1596 v pátek první postní prodán jest grunth pozůstalý po témž Jírovi Baťovém Danielovi Baťovi za summu
50 zl bez závdanku, platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 2 zl až do vyplnění. Přidává se mu všecko drobné hospodářství, což se koliv při gruntě našlo. Rukojmě Kubiš Porubský, Macek Černých, Václav Kazičků R.S.N.
Letha [15]96 položil Daniel Baťů peněz roč[ních] 2 zl. Ty sou dány Martinovi Buláčkovi.
Leta [15]97 položil Daniel Baťů Martinovi Buláčkovi za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Daniel Baťů Martinovi Buláčkovi za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Daniel Baťů za g[runt] svůj Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka [položil] Daniel Baťů Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Daniel Baťů za grunt Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Daniel Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Daniel Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Daniel Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 2 zl.

Jakož náleželo Martinovi Buláčkovi na tomto gruntě 22 zl
10 gr, i poněvadž se po témž Martinovi Buláčkovi žádných krevních přátel po meči nenašlo a bez poručenství umřel, ta spravedlnost připadla podle svobod a listu odmrtního, na obec velickú, kteráž jim jíti má od letha 1608 po 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Daniel Baťů za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Daniel Baťů za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Daniel Baťů za gr[unt] obci velické 1 zl.
f 482a
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Daniel Baťů za g[runt] obci velické trojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Daniel Baťů položil za grunt obci velické peněz 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Daniel Baťů položil za grunt obci 3 zl 14 gr.
A tak má z gruntu zaplatiti toto:
Předních peněz obci velické po Martinovi Buláčkovi, jakž napřed oznámeno jest, náleží 7 zl 15 ½ gr.
Nápadníkům neboštíka Jíry Baťového posledních peněz náleží, kteréž on na tomto gruntě vyplacený měl 10 zl 15 ½ gr, i s tím výdělkem, což se na tomto gruntě vydělalo.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodal týž purgkmistr a ouřad velicský grunt požár s půl lánem roli Janovi Srubanovi za 2 zl 15 gr na místě Daniele Baťového. A tak má ten grunt sobě za zaplacený.

Letha Páěně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávky Jan Sruban z toho gruntu pryč zešel, aby vždy pustej nezůstal, jest zase od téhož purgkmistra a ouřadu Jírovi Švehlovi se čtvrtí roli za summu 15 zl bez závdanku prodán, placení každoročně po 1 zl k obci velickej. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za dílo, povinnosti panské i obecní Jan Švehla a Jakub Soukeník SRSN.