Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Grunth Mikuláše Krčmového

f 881a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 131 Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli za 15 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních položil 5 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 1 zl – 10 zl. Ty náleží nápadníkuom ne[božtíka] Matěje Večeře do Habřic.
Rukojmě Pavel Větrů.
Letha [15]94 při Vánocích položil Mikuláš Krčmů za grunth
1 zl. Dány nápadníkům Večeřovým do Habřic.
Letha [15]95 položil Mikoláš Krčmů 1 zl. Ty sou dány nápadníkům Matěje Večeře do Habřic.
Letha [15]96 položil Mikoláš Krčmů za grunth nápadníkům Večeřovým 1 zl.
Leta [15]97 Mikoláš Krčmů položil za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře 1 zl.

Téhož leta [15]97 Mikoláš Krčmů prodal grunt svůj zase ze čtvrtí roli Janovi Hodoňovi za 16 zl. Závdanku položil Jan Hodoňů Krčmovi 2 ½ zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Rukojmě Martin Černý, Jura Bobků S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jan Hodoňů za grunt svůj 1 zl. Zuostává při právě velickým, jsou vydány nápadníkům.
f 881b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Hodoňů za grunt svůj 1 zl. Ty sou vydány nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře do Habřic.
A jakož ještě náleželo těm nápadníkům do Habřic na tomto gruntě 4 zl, ty jest od nich koupila Zuzana Vachňových za
16 gr. A tak Jan Hodoňů nebude povinen za ten grunt platiti do čtyř let pořad zběhlých.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka jakož náleželo na tomto gruntě Mikulášovi Krčmovi peněz vyplacených 7 zl
15 gr, ty jest prodal Zuzanně Vachňových za hotových 1 zl
15 gr. A tak on tu nic více nemá.
A Zuzanna má grunt zouplna a docela zaplacenej.

Pusté místo