Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunth Jana Ličky krejčího

f 281a

Ten vejš psaný Jan má svůj podsedek zaplacený.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a starší prodali podsedek z vinohradem v Dolní hoře Mahdě, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Janovi Ličkovi, za summu 70 zl bez závdanku. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo 23 zl 10 gr, zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého dvěma sirot[kům] summy 46 zl 20 gr, placením od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan Tomášů, Martin Kubů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Mahda na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Havranů na místě Mahdy ženy své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Havranů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Havranů prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Peškovému za 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pešků a Jan Myjavský S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thomáš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Tomáš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
f 281b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Tomáš Pešků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Thomáš Pešků skoupil od Daniele Baťového, což Mandě manželce jeho na tom gr[untě] náleželo, 15 zl za hotových 3 zl a 7 gr.
Zůstává mu ještě dopláceti 4 zl, placení[m] od letha 1611 po 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Tomáš Pešků za grunt ostatních peněz Danihelovi Baťovému na místě Mandy manželky jeho 4 zl.
A tak má grunt zaplacený.

Pusté