Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Sovky

f 248a

K tomu statku jest sirotek 1, Jan a Anna mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek 32 zaplacený za 30 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 70 zl.
Roubanice pod Drahami k podsedku přidaná za 1 zl.
Na vinohradě Václava Dukova v Gruntích zaplaceného 40 zl, placením po 5 zl od letha 1606.
Summa 141 zl.
Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 65 zl 15 gr.

Anna mateř ujala na svůj díl podsedek a vinohrad v Beraní hoře a z roubanicí pod Drahami ve 100 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 65 zl 15 gr. Zuostává mimo poražení dílu svého sirotku dopláceti ještě 31 zl 15 gr, placením od letha 1606 po 6 zl. Rukojmě Ondra Hulů, Štěpán Hulů, Matúš Pavlíků R.S.N.

Janovi dílu jeho náleží 65 zl 15 gr.

Ta summa na těchto věcech jest:
Na Anně mateři, což mimo díl svůj dopláceti zůstává, 35 zl 15 gr, placením od letha 1606 po 5 zl.
Na vinohradě Václava Dukova 30 zl, placením podle ourody po 5 zl.
f 248b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Pavel Bělíků, manžel Doroty, mateře tohoto sirotka, zuostával jemu dopláceti 35 zl 15 gr, v tej sumě dal jemu půl vinohradu v Beraní [hoře], totiž Janovi sirotku. A tak ten statek na místě maželky své Pavel Bělík doplatil.
Od Václava Dukového za vinohrad přijato 5 zl. Ty přijal Pavel Bělík na místě manželky své za tou příčinou, že se u horného o těch 5 zl více vyhledalo.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Václava Dukového za vinohrad 2 zl. Půjčeny sou Pavlovi Bělíkovi na opravu boudy a má je o posudku letha 1611 oplatiti.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava Dukova za vinohrad 3 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Václava Dukova lonských a letoších za vinohrad 6 zl.
Janovi dáno na dělání sobě vinohradu 9 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova za vinohrad 4 zl.
Jan sirotek zběhl a spravedlnost jeho připadla na Jeho [Mil]ost Pána, což se jí koliv najde.
Vinohrad svrchu psaný má se prodati a potom do register zapsati, za což se prodá.

Hotových peněz k ruce panské po témž sirotku zběhlým vyzdviženo 4 zl.
Od Pavla Bělíka oplacených přijato 2 zl. Ty sou přijaty k ruce panské.

Leta Páně 1615 při času s[vatéh]o Jana Křtitele Jeho Milost Pán, pan Jan Fridrich z Žerotína, pán dědičný panství strážnického, vinohrad ten v hoře Beraní, Janovi sirotku zběhlému od Pavla Bělíka v 35 zl 15 gr odvedený, darovati jest ráčil z milosti a lásky jako svůj vlastní, po s[irotku] zběhlém připadlý, Krištofovi Cviklovi, salašnému radějovskému, za vlastní, svobodný, zaplacený a žádnému nezávadný, kromě desátky a zemní z něho spravovati povinen bude. Ac[tum] 15.Julii 1616.