Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[117] S[irotci] n[ebožtíka] Václava Vsetínského

f 288a

Jest těch sirotků 2, Jan a Pavel a Kateřina mateř jejich jest třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl podsedku zaplaceného v summě 20 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Šumědi zaplacený za 30 zl.
Vína zůstalého po n[ebožtíkovi] 3 vě[dra] prodáno jest za 6 zl.
Summa 59 zl.
Z toho se dluhův zaplatiti [má] totiž 4 zl, zůstává statku 55 zl. Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se po 18 zl 10 gr.
Ten statek všecken Kateřina ujímá, po sražení dílu jejího dostane se sirotkům doplatiti 36 zl 20 gr. Platiti má za podsedek od letha 1617 po 1 zl a za vinohrad od téhož letha po 2 zl.

Příjem a vydání:
Za 3 vě[dra] vína prodaného přijato 9 zl. Z toho zaplaceno dluhu 4 zl a za mateří zůstalo těch peněz 5 zl.
f 288b
Letha Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla Němčanského za grunt přijato 1 zl. Ten 1 zl jest vydán Kateřině na chování sirotka.
Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla Němčanského za grunt přijato 1 zl.

NB. Ten Jan sirotek umřel a Kateřina, mateř těch s[irotků], neproměníc stavu svého vdovského umřela také a ta spravedlnost připadla na Pavla, syna jejího.
Přibylo tomu sirotku za 3 vě[dra] vína utěženého leta 1618, to jest prodáno za 7 zl 22 ½ gr.
Více za víno, kteréž n[ebožka] Kateřina prodala, zůstalo
3 zl 7 ½ gr.
Více zůstalo po též Kateřině, mateři sirotka, šatů ložných pernatých 3 kusy a jiné některé šaty vetché plátěnné, kteréž ouřad pošacovali za 6 zl. To mají prodati a peníze sirotku odvésti.
Ty šaty podle pošacování ujal Mikuláš Rabáček i s jinými věcmi za těch 6 zl. Ty má při posudku letha 1619 položiti.
Summa tomu sirotku mimo to, což matka 6 zl utratila, náleží.

Z toho zaplaceni tito dluhové:
Na kostel strážnický poručených 2 zl.
Na pohřeb její utraceno 22 ½ gr.
Útraty při spravování statku ouřadu a písaři 15 gr.
Od sklepu a presování vína 3 zl 15 gr.
Po zaplacení dluhu zůstává statku tomu sirotku [neuvedeno].

Příjem a vydání:
Za grunt od Pavla Němčanského 1 zl.
Za víno prodané přijato peněz 11 zl. Dáno z nich na kostel strážnický podle poručenství 2 zl.
Utraceno při spravování statku a písaři dáno 15 gr.
Od sklepu a presování vína [neuvedeno].
f 289a
Za ouřadem zůstává hotových 7 zl 15 gr.
Na chování sirotka dáno Mikulášovi Rabáčkovi 1 zl.
NB. Vinohradu v Šumědi má užívati Mikuláš Rabáček do zrostu sirotka.
Z dovolení pana ouředníka půjčeno Mikulášovi Rabáčkovi 2 zl.